okosavanje

Komunalno u akciji okošavanja putnih pojasa i magistrale

Radnici Komunalnog angažovani su ovih dana na uređenju i okošavanju saobraćajnica na području Tivta. Do sada je urađen pojas od kružnog toka do Lepetana, a po drugi put radnici su kosili magistralni pojas od raskrsnice za Gradiošnicu do ulaza u Tivat, rekao je Duško Bojanić, zamjenik rukovodioca proizvodno uslužnog sektora.

On je naveo da je do sada završeno okošavanje centralnih dijelova Donje Lastve, Seljanova i Tivta, kao i centralni dio Radovića i Gošića gdje će se taj posao ponoviti još jednom zbog bujanja vegetacije narednih dana.
Prema utvrđenom planu narednih dana, a zavisno od vremenskih prilika, planirano je okošavanje putnog pojasa od Rogača, odnasno raskrsnice prema Krašićima. Nakon toga slijedi nastavak posla Obalom Đurađevića prema kružnom toku, a nakon toga uslijediće okošavanje dijela puta od Lepetaan prema Verigama i zaobilaznica preko Đuraševića, naveo je Bojanić.
S obzirom na kišu radnici su danas bili angažovani na čišćenju i uređenju plaže kod autobuskog okretišta prema Petrovićima u Krašićima odakle su uklonili nanose, a uklanjali su i plakate u južnom dijelu Tivta. Druga ekipa je taj posao radila je u dijelu od Tivta prema kružnom toku, ali će se taj dio nastaviti i narednih dana jer se plakati teže skidaju, objasnio je Bojanić navodeći da su radnici preventivno, zbog kišnih dana, provjeravali i čistili rešetke i slivnike u kanale.