Komunalci pripremaju grad za sezonu

U Komunalnom je u toku priprema turističke sezone, vrši se redovno košenje. Jedna ekipa je angažovana na košenju zelenih površina na Seljanovu, a druga na magistralnom pojasu kroz Tivat, rekao je tehnički direktor Božidar Brinić.

Iako se čišćenje potoka vrši tokom cijele godine, radnici su vih dana angažovani i na njihovom čišćenju u slučaju proljetnih kiša ili nekog nevremena. Pored toga radi se i na uklanjanju divljih deponija sa kojima takođe komunalci imaju dosta problema jer se smeće odlaže na lokacijama koje nisu predviđene za tu namjenu.

Nelegalnih deponija ima na više lokacija na području opštine. „Ovih dana uklonili smo jednu divlju deponiju u Mrčevcu gdje je iz kamiona istrešeno smeće. Radnici su sa grajferom pokupili i sa četiri kamiona odvezli 25 kubika komunalnog otpada sa te lokacije“.

Komunalci imaju problema sa nelegalnim deponijama imaju na više lokaliteta na području opštine, u neposrednoj blizini neformalnog naselja 7.juli, problem koji traje godinama, a prije petnaestak dana uklonili su divlju deponiju na Seljanovu.

„Uz redovno održavanje higijene grada i odvoza smeća, u pripremi sezone aktuelno je i uređenje javnih zelenih površina. U toku je okopavanje, orezivanje, sanitarna sječa, košenje, đubrenje, a takođe se stalno obnavljaju postojeće površine. Ekipe Zelenila redovno mijenjaju ili dopunju površine sadnicama“, naveo je Brinić istakavši da se, iako je zatvoren, redovno čisti Veliki gradski park. Čiste se odvodni kanali i vrši orezivanje sadnica“, naveo  je Brinić.

On je istakao da je zanimljiv podatak da je prošle godine u januru, iako je bio i doček Nove godine i nije bila aktuelna korona, bilo manje komunalnog otpada, u odnosu na januar ove godine kada je pokupljeno i na barsku deponuju odveženo 20 tona više, dok je februar na nivou prošle godine. Brinić je podsjetio i da vrlo male količine komunalnog otpada tivatsko Komunalno vozi na pretovarnu stanicu kotorskog Komunalnog na Lovanji.

„To su količine koje se voze sa malim kamionima od tri i pet kubika što nije isplativo niti izvodljivo da vozimo u Bar, dok svakodnevno, tri li četiri velika kamiona, zavisno od količina, vozimo diorektno na barsku deponiju“.

Zahvaljujući dobroj saradnji sa Komunalnom policijom i inspekcijom koji vrše svakodnevne kontrole manje je slučajeva odlaganja građevinskog otpada u posude za komunalni otpad i na javne površine, u odnosu na ranije.

„Dosta građevinskih firmi iznajmljuju kištre da u njima odvozimo građevinski otpad koji ne može da se odlaže  zajedno sa komunalnim“, istakao je tehnički direktor Komunalnog.

On je naglasio da kamioni u voznom parku imaju poprilično godina, ali se snalaze sa ovim što imaju jer nije vrijeme za velike nabavke.

This slideshow requires JavaScript.