Komunalci angažovani na krčenju zaraslih puteva

Radnici Službe komunaliija Komunalnog Tivat prethodnih dana bili su angažovani na krčenju, košenju i čišćenju puteva koji su bili potpuno zarasli.

Prema riječima šefa Službe komunalija, Miloša Tripinovića sređen je put od Solila do Brda, koji je bio zarastao i sa jedne i sa druge strane, kao i potez od Oblatna prema kompleksu Luštica Bay. Tokom teleskopiranja, uređenja i čišćenja sakupljeno je oko 80 kubika zelenog i drugog otpada, naveo je Tripinović.

Pored tih i poslova u Velikom gradskom parku gdje su prethodnih dana radnici takođe bili angažovani na orezivanju grana i sječi propalih stabala, uređen je i  mali parking u Lepetanima.

Uz svakodnevne kontrole, radnici komunalnog  angažovani su i na čišćenju potoka i kanala na području Tivta.

This slideshow requires JavaScript.