Komnenović:Nećemo odustati od naplate duga u iznosu 7.039.000,00 eura

Na preskonferenciji Opštine Tivat danas je saopšteno da je ukupan dug koji Opština potražuje od kompanije Adriatic Marinas 7.039.000,00 eura, a da Opština nemam nikave finansijske obaveze prema ovoj kompaniji.

To su rezultati ekonomsko-finansijskih vještačenja o međusobnim potraživanjima koje je urađeno na inicijativu Opštine Tivat.

„Naša namjera nije da se zatežu odnosi sa investitorima već da projekti koji se realzuju na teritoriji naše opštine nesmetano traju i da se razvijaju na dobrobit građana, šire zajednice i samih investitora. Ono što je primjećeno jeste praksa sa kojom se mora prekinuti i to je cilj ove naše akcije. Praksa je da se investitor direktno dogovara sa Vladom a onda se obaveze „spuštaju“ po vertikali ili dubini na Opštinu Tivat. U ovoj administraciji na čijem sam ja čelu, to se neće dešavati. Mi smo mandat na izborima dobili kao građanske liste koje se zalažu za javni interes. To dobro razumiju i naši partneri, investiroti i da im je to kristalno jasno“-kazao je predsjednik opštine Željko Komnenović i dodao da ako s jedne strane imamo projekat Porto Montenegro, sa druge Luštica bej, sa svom svojom infrastrukturom, a u sredini Tivat sa loše razvijenom saobraćajnom, obrazovnom i sportskom infrastrukturom, onda nešto nije u redu.

„Sva ta infrastrukturna ulaganja koja se naslanjaju na jednu od najbitnijih stavki iz budžeta Opštine a to je naknada o komunalnom opremanju građevinskog zemljišta, one treba da se upotrijebe za unapređenje infrastrukture. Oko potraživanja između Opštine Tivat i Porto Montenegra, tokom poslednjih godina, je bilo mnogo priče i mnogo razgovora. Mi smatramo da način na koji je sve to rađeno nije bio dobar i mora se vratiti na početak priče. Agencija za zaštitu konkurencije je na inicijativu Evropske komisije, pokrenula prije dvije godine proces kome se ne nazire kraj, a to je proces utvrđivanja zakonitosti da li je, famozni ugovor između Opštine Tivat i Adriatic Marinasa koji je 2018. potpisao tadašnji predsjednik opštine gospodin Siniša Kusovac, da li je riječ o nezakonito dodijeljenoj državnoj pomoći. U tom rješenju u kom je naloženo i Opštini Tivat da da svu potrebnu dokumentaciju se i kvalifikuje kao „potencijalno nezakonito dodijeljena državna pomoć“. Taj proces ni nakom dvije godine nije završen i smatramo da su se stekli uslovi da se i tome vidi kraj. Ako je Evropska komisija vidjela neophodnost da se ta situacija riješi, mi moramo imati jasan odgovor prema građanima opštine Tivat“-istakao je predsjednik.

Komnenović je istakao da se u međuvremenu Porto Montenegro razvijao na zadovoljstvo Opštine Tivat, čemu svjedoči i građevinska dozvola za izgradnju tokom sezone, što smatra opravdanim.

„Izlazili smo im u susret i uvijek ćemo, jer smatramo da to nije važno samo za Tivat već za Crnu Goru i čitav region. Taj projekat je donio novu vrijednost, nova radna mjesta, nove investicije i turistički proizvod. Takođe je neophodno da investitori imaju jednaku šansu a da građani vide benefite od toga, prije svega od ovoga što se zove naplata potraživanja vezano za komunalno opremanje građevinskog zemljišta. Zbog svega toga angažovali smo pravni tim na čijem čelu je advokatska kancelarija Savić iz Beograda, a tu su i ugledni advokati iz Boke koji pomažu tom procesu. Dio tima je Nenad Šipka direktor Centra za forenzička istraživanja i ekonomski forenzičar koji je radio na značajnim procesima u regionu, a jedan od tih je slučaj Kips protiv države Crne Gore. Angažovali smo ga da ekonomskom forenzikom dođe do rezultata šta je to što Opština Tivat potražuje na osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta od Porto Montenegra“-objasnio je Komnenović i dodao da ovaj slučaj ima ekonosmku, pravnu i politiku dimenziju.

„Da zanemarimo pravnu i političku, fokus je na ekonomskoj. Po tome i onome što je zaključio u svom vještačenju gospodin Šipka, nađeno je da je trenutno stanje duga Porto Montenegra prema Opštini Tivat 7.039.000,00 eura. To je dug od ranije sa zateznim kamatama. Sada je pitanje stava kako ćemo to naplatiti i kako će građani osjetiti te benefite. Nesumnjivo je da naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta izvorni dio budžeta i da nećemo odustati od njegove naplate bez obzira šta je potpisano u prethodnom periodu“-naglasio je Komnenović i istakao da nije cilj zaustavljanje projekta, ali da svakako jeste zaštita javnog interesa.

Ekonomski forezničar, Nenad Šipka je kazao da se njegovo kompletno vještačenje proteže kroz čl.18C Ugovora između Vlade Crne Gore i kompanije Adriatic Marinas. On je naglasio da Ugovor između Vlade  kompanije ne obavezuje opštinu jer nije potpisnik toga ugovora i nije u obligacionim odnosima ni sa jednim od potpisnika tog ugovora.

„Bez obzira na to Opština je 2018. godine potpisala ugovor sa Adriatic Marinas-om gdje je u tački 1. tog ugovora navedeno da će Opština oprostiti 5 591 511, 24 eura. Obaveza po ugovorima koje je Opština na ime određivanja međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje iz 2015. i dva ugovora iz 2017. potpisala sa Adriatic Marinas i da će doći do prebijanja tih međusobnih potraživanja, a dio sredstava koji ostaje kao višak na strani Adriatik Marians će se iskoristiti kao kredit za buduće obaveze koje će kompanija imati prema Opštini na ime naknade za komunalčno opremanje“.

Šipka je naglasio da je ekonomsko finansijsko vještačenje zasnovano isključivo na pozitivnim propisima Crne Gore. Znači na zakonima i odlukama koje je donosila Opština vezano za opremanje građevinskog zemljišta. Jasno je definisano da se državna pomoć direktno ili indirektno ne dodjeljuje iz državnog budžeta odlukom Vlade Crne Gore ili iz budžeta Opštine odlukom organa opštine.

Niti SO Tivat niti predsjednik Opštine nisu imali odluku o zaštiti konkurencije o usklađenosti finansijske pomoći sa navedenim zakonom a koja se indirektno dodjeljuje iz budžeta opštine Tivat pravnom licu Adriatic Marinas. Ona nije direktno dodjeljena nego indirektno jer je omogućuno pravnom licu Adriatic Marinas da ne uplaćuje sredstva u opštinski budžet, objasnio je Šipka.

„Što se tiče ugovora koji su potpisani između kompanije Adriatic Marinas i Opštine to su tri ugovora. Ugovor iz 2015. godine na iznos od 2 miliona 479 425, 20 eura. Iste godine ugovor iz maja mjeseca od  1 599 858  i treći od 8. septembra  2017. godine  od 1.197.436, 48 eura“.

On je naglasio da je najvažnije da je investitor potpisao taj ugovor.

„On je sebi formirao tu obavezu. Međutiom, on tu obavezu iz 2015. godine ni za jedan ugovor nije ispunio. Uz zatezne kamate došlo i zajedno sa određenim ratama došlo se do cifre od 7 miliona 39 hiljada eura i što je obaveza koju kompanija  ima prema Opštini Tivat. Što se tiče Opštine ona nema nikakve finanisijske obaveze prema Adriatic Marinas“-naglašava Šipka.

Direktor Direkcije za investicije, Budimir Cupara je kazao da je kompanija Adriatik Marians preko novoformirnog društva u Tivtu pokrenula pet upravnih postupaka vezanih za obračun komunalija u kome su u pet odvojenih postupaka tražili da se izvrše obračuni u skladu sa projektnom dokumnetacijom.

„Na osnovu toga Direkcija za investicije je donijela četiri rješenja, dok peto nije napisano iz razloga što su iz tog postupka izmjenili prethodnu dokumentaciju gdje su značajno smanjili obaveze koje su bile predviđene po prvobitnom dokumentu koji su iz kompanije dostavili. Taj iznos se kretao oko 600 hiljada eura, a sa izmjenom projekta i novom zahtjevu smanjen je na 280 hiljada eura i odnosio se na fazu osam, odnosno izgradnju lokala koji se nalazi u samom kompleksu Boka Place. Traženo je dodatno objašnjenje od revidenta, ali odgovor nije stigao po tom pitanju“, objasnio je Cupara.

Preostali dio sredstava u iznosu od 1.200.000,00 eura koliko je obračunato za preostale četiri faze, 3. 4. 5 i 6. rješenja su uručena 15. juna ove godine, a 2. jula je bila njihova obaveza da izvrše uplatu po rješenjima na koji nisu dali prigovor.

„S obzirom da se nisu odazvali na takvo rješenje  naložio sam da se rješenja koja su bila pravosnažna ukinu i od 2.08. ona više ne važe, a to znači da nemaju prijavu za građenje i da se radovi izvode bez dozvole. Da bi građenje prijavili moraju podnijeti nove zahtjeve – pokrenuti nove upravne postupke koji će se obračunavati na osnovu odluke koja je objavljena u službenom listu i te obaveze će se značajno povećati, preko 50 posto u odnosu na do sada obračunate vrijednosti“-istakao je Cupara.

Iz kompanije su se u međuvremenu žalili i dok se taj postupak ne riješi iz Opštine neće preduzimati korake koje su oni inicirali predlogom ugovora i novog memoranduma o razumjevanju. Traže da se odlože njihove obaveze plaćanja. Rješenja koja su donesena su pravosznaža i ona su mogla biti provedena, ali na žalost oni ne žele da utiču pozitivno na budžet Opštine, naglasio je Cupara.

Komnenović je kazao da se ne može izbjeći činjenica da poslednjih dana ima raznih gledišta na političku budućnost lokalne vlasti u Tivtu.

„Na osnovu svega ovoga, nije teško zaključiti da koncerti i ostala javna dešavanja koja se ne sviđaju određenim političkim grupacijama nijesu uopšte stvarni razlog razmišljanja o njihovoj podršci. Stvarni razlog je ustvari ovo o čemu smo danas pričali, stvarni razlog je politička priča DPS-a iz minulog perioda u kome su oni vodili čitav ovaj projekat oko komunalija. Da se podsjetimo da je zbog ovoga razriješena predsjednica Opštine Snežana Matijević i da je odmah posle toga sledeći predsjednik iz redova DPS-a potpisao ugovor o, koji su oni nazivali, međusobnom poravnanju obaveza. Ako se to sve sabere i oduzme dobijate jasan rezultat. Ono što je siguro jeste da će se ova vlast boriti do kraja da se u ovom slučaju odbrani javni interes. Mislim da je pravda i javni interes mnogo značajnija za građane Tivta nego ekonomija i bilo šta drugo. Iako nam je ekonomska i politička stabilnost vrlo važna. Pravdu i javni interes mora da osjeti svaki građanin Tivta od Krtola do Lepetana i to je naš cilj i na tome ćemo istrajati do kraja“-naglasio je Komnenović.

Odgovarajući na pitanja novinara predsjednik je kazao da će se u ovom procesu iscrpiti sve mogućnosti za dijalog prije pokretanja pravnih mehanizama. On je dodao da se iz ovoga može izaći samo na jedan način a to je da Adriatic Marinas plati dug Opštini Tivat, a da, ukoliko dođe do toga da kompanija neće da plati, Komnenović ističe „nijesmo zalud formirali pravni tim“.

This slideshow requires JavaScript.