Na posjede plemića u Tivtu dolazili su ljudi iz drugih krajeva, izvan Boke. Frano Drago, sin Ivana Bernardova, 1604. godine pred notarom izjavljuje da mu je Dubrovčanin Ivan Živanov, nastanjen u Tivtu, podmirio dug. Ivanac Drago koji je zadužen za trošarinu na točenje vina (datier...

LONGOJedne srijede, 23. siječnja 1681. godine don Ilija Skalja (Elia Scaglia), ondašnji župnik u Crnom Platu, prodaje nekretninu u Crnome Platu u svom vlasništvu braći Niku i Antonu Longo pok. Matije, i to komad zemlje pod lozom iznad kojega je kuća u suhomeđi, bunar i...

DANČULOVIĆ (Danciulovich)Prvi dokument o ovoj obitelji, kojime zasad raspolažemo, je isprava od 21. kolovoza 1595. godine, gdje se navodi podatak da Aleksa Dančulov dolazi u posjed zemljišta pod vinovom lozom u predjelu Brda, koji mu je prodao ,,gospar“ Vicko Bolica za 11 talira, kako, pak,...

BENEDETI (Benedetti)Podatak o ovoj građanskoj obitelji iz Kotora od 30. kolovoza 1859. Godine svjedoči da je Antonio Benedetti imao kuću i vrt u svom vlasništvu u Tivtu, na granici s Crnim Platom. Budući da je bio dužan Vicku i Nikoli Mihoviću 150 lira, morao je...

PAULINA (Paulina)
U Kragujevu, u predjelu Dumidrana, 1626. godine nalazio se posjed – zemljište sa zidanom kućicom. Blizu toga lokaliteta (na Račici) imali su posjed braća Bizanti. Taj posjed u Kragujevu imao je don Frano Paulina; pretpostavljamo da ga je držao u korist crkve . U namjeri prodaje, don Frano Paulina je izabrao svoje procjenitelje zemljišta, a od strane Bizantija izašli su na teren don Tripun i Luka, braća Bizanti. Sve su provjerili (i procijenili) – zemljište, a posebice zidanu kućicu na tom terenu(et specialmente la caseta in esso costrutta di muro). Pretpostavljamo da je kompleks ljetnikovca Bizanti na Račici ipak ranije izgrađen jer se brojna kotorska prezimena vezuju za lokalitet Račicu: Bizanti, Ivoleo, Paulina (u nekim spisima Paulini)i dr.

PTIKOVIĆ (Pticovich)Braća Vicko i Nikola Ptiković spominju se u notarskoj ispravi od 1.svibnja 1595. godine kada se vrši procjena njihove kuće i zemlje u Tivtu. Prema saznanjima iz drugih isprava, smatramo da je njihovo imanje bilo u blizini Račice. U isto vrijeme prodaju pola svoje...

Godine 1669. javlja se u dokumentu ime Frana Radalija (Radagli) iz Budve koji u to vrijeme služi na bračkoj galiji u mletačkoj mornarici koja je 2. rujna te godine bila u luci Kotor.

Ovo prezime iz Kotora nalazi se u velikom broju notarskih spisa Kotorskoga arhiva. Prema jednom od njih, od 5. svibnja 1720. godine konte Marian Ivoleo imao je kuću na Gurdiću u predjelu sv. Jeronima (a Gordichio, in contrada di San Geronimo) s dućanom u prizemlju.

Ovoj vrlo značajnoj i poznatoj plemićkoj obitelji koja je svojim posjedima bila vezana za Tivat, dajemo mjesto poslije opisa ostalih obitelji jer je u Kotoru nema ni u Srednjem vijeku ni u XVI. stoljeću. Doselila se iz Kopra u Istri krajem XVII. stoljeća u Kotor.

Ovu obitelj ne nalazimo u notarskim spisima XIV. stoljeća.