Pretpostavljamo da su se ,,dvije povijesti“ (povijest Kotora i povijest područja Tivta) svakako kroz prohujala razdoblja makar doticale, ako već nisu bile paralelne u svakom dramskom (ili čak dramatičnom) odvijanju i svome trajanju. Stoga smo odustali od toga da detaljnije uđemo u daleku prošlost...

RAŠKOVIĆRaškovići su bili ugledna i dobrostojeća obitelj iz Perasta koja je imala posjed u Perastu, ali i na području hercegnovske rivijere. Zasad ne raspolažemo sa značajnijim podacima o posjedu ove obitelji u Tivtu. Raškovići su, međutim, bili vrlo dobrostojeća obitelj u XVII. stoljeću: 17. lipnja...

Palača peraške obitelji Zmajević, pod nazivom ,,Biskupija“, nalazi se u zapadnom dijelu Perasta. U njoj su stolovala dva biskupa, Andrija (1624.-1694.) i Vicko Zmajević (1670.-1745.). Palača ima obiteljsku kapelu s osmokutnim zvonikom, koja je posvećena Gospi od Rozarija. Ovaj nekadašnji posjed Zmajevića znak je raspoznavanja peraškoga pejzaža. Palača dobiva barokni izgled za vrijeme Andrije Zmajevića, o čemu svjedoči natpis na pročelju, na kojemu je navedena 1664. godina. Impozantnog je izgleda, smještena na stijeni, oslikana freskama umjetničkom rukom poznatoga baroknog slikara Tripa Kokolje... Smatra se da je u njoj bila najveća knjižnica u Dalmaciji koja je prenesena u palaču Burović u Herceg Novome, gdje je izgorjela 1806. godine. Bogata obitelj Burović bila je brakom vezana s obitelji Zmajević; Vicko Burović je ženidbom djevojkom iz obitelji Zmajević kao prvi u prezime Zmajević dodao uz svoje: Vicko Burović Zmajević.

LAZARI ( Lazzari)Kuća obitelji Lazzari u Prčanju je kod kuće poznate pod nazivom Tre sorelle. Kuća ima kamene stube, lužu ( zvonaru) i posvođenu crkvicu- stoji u opisu prilikom njezine procjene 1688. godine.Obitelj Lazzari iz Prčanja imala je kuću i u Donjoj Lastvi. Općine su...

SBUTEGA (Sbutega)Notarski spis od 25. svibnja 1867. otkriva da je Aleksandar Sbutega imao kuću na Opatovu, ali i da je ta obitelj ondje posjedovala imanje puno ranije. Spis je odgovor na predstavku susjeda u svezi s uskraćenjem prava na gradnju puta preko njegova imanja. Na...

Ostaje zabilježena priča da seljak Strpa prezimena Beskuća 1660. godine dolazi u Prčanj kao beskućnik. Njegov unuk je, pak, već mletački ,,conte“. Istina je da je palača nekadašnje obitelji Beskuća, s najljepšim pročeljem u Prčanju, podignuta pred kraj XVIII. stoljeća. Pročelje s belvederom i balkonom izrađen je od fino tesanoga korčulanskoga kamena. Kako se navodi, domaćin ove palače je, kada je dobio titulu konta, naredio da se s balkona na ulicu bacaju dukati u znak veselja. Seljaci u Mrčevcu pričaju da je Beskuća, koji je tamo imao veliki posjed, bio jako bogat i da je imao 99 kuća što u Boki, što u Italiji. Htio je, navodno, podići i stotu da bi se prozvao Stokuća. Istina je to da je ova obitelj u XVIII. stoljeću imala svoju trgovačku kuću u Mlecima i Carigradu. U Veroni je imala svoj feud zvan Quaderni.

Vidjeli smo da je na razmeđi XVIII. i XIX. stoljeća, pa i tijekom samog XIX. stoljeća, stjecajem političkih, a sukladno tome i ekonomskih okolnosti, došlo do velikih promjena u Boki kotorskoj. Ne ulazeći u detalje tih promjena, označili bismo ih samo u smislu smjene starih vlastelinskih obitelji iz Kotora, čije su mjesto po poduzimljivosti, financijskoj i društvenoj moći zauzele druge novostasale obitelji iz Dobrote i Prčanja. To se može zorno vidjeti na primjeru obitelji Luković iz Prčanja koji u Tivat dolaze na posjed kotorske obitelji Buća.

RADIMIR (Radimiri)Poznata obitelji pomoraca Radimir iz Dobrote imala je tijekom prošlih stoljeća 226 pomoraca. Na moru ih je nesretno nastradalo njih 32.Radimiri su imali posjede i u Tivtu.Obitelj Radimiri 1764. godine ima posjed na Brdima blizu crkve sv. Srđa. Graniči sa Stijepom Batalušić (Battalussich) iz...

IVANOVIĆ- MORO (Ivanovich – Moro)Ova obitelj iz Dobrote je tijekom XVIII. stoljeća posjedovala nekretnine na području Donje Lastve. Pokraj zemljišta braće kontea Filipa i Ivana pok. Đura iz Dobrote – prema arhivskom spisu od 6. rujna 1799. godine – zemljište je imao Đuro Ivanović zvani...

Palača (palac) Ivanovića nalazi se sjeverno od crkve sv. Stasije u Dobroti. To je trokatna barokna palača podignuta u drugoj polovici XVIII. stoljeća. U spisku kuća za vrijeme Napoleonove okupacije 1808. godine, palača je procijenjena na 6400 forinti, a nalazi se u vlasništvu Luke Ivanovića. Drugi palac Ivanovića, iste vrijednosti, vlasništvo je Mata Ivanovića i braće, a nalazi se južno od crkve sv. Stasije. Spomenuti spisak navodi da 1808. godine Ivanovići imaju 11 kuća procijenjenih na 23.140 forinti.