Pritisak na ekosistem Boke Kotorske i činjenica da u Crnoj Gori ne postoji integralno planiranje pomorskog saobraćaja, te da je Boka u godinama prije pandemije COVID bila jedna od najpopularnijih nautičkih destinacija na ovom dijelu Mediterana, navode nas na obavezu da stavimo prst na čelo i upitamo se da li je ovakav odnos prema moru dugoročno održiv. Ko je ekološki opasniji- jahte ili kruzeri? Koliko je naš sistem spreman da odgovori velikom broju izazova u kontroli pomorskog saobraćaja?- čitajte u drugom dijelu istraživanja sprovedenog za potrebe prvog izdanja emisije Luštravanje MORA.
Da li je razvoj Crne Gore kao pomorske i primorske zemlje stihijski ili strateški planiran. Koliki je pritisak pomorskog saobraćaja na osjetljivi ekosistem Boke Kotorske? Godina 2020. daje nam priliku za predah, ali i sagledavanje odnosa prema moru kao najznačajnijem razvojnom resursu naše zemlje. U analizi, koju objavljujemo u tri nastavka, donosimo nalaze novinarskog istraživanja na temu pomorskog saobraćaja u Boki, sprovedenog za potrebe emisije Luštravanje MORA.
„Luštravanje Mora“ naziv je nove radio emisije, čiju produkciju, u okviru projekta „Lokalni mediji za aktivne zajednice: Istraživačke priče o moru,“ partnerski realizuju Lokalni javni emiter Radio Tivat i internet radio Radio Bruškin.