Crna Gora u izlovu ribe u Jadranu učestvuje sa svega jedan posto. Nekada, uz pomorstvo, osnovna djelatnost bokeškog čovjeka, ribanje je danas rabota kojom se profesionalno u cijeloj Crnoj Gori bavi oko 200 registrovanih privrednih ribara. Što o svom statusu i pomoći koju pružaju naučnici i nadležne institucije kažu bokeški ribari, čitajte u novom članku istraživačkog ciklusa Luštravanje MORA.
Sa malom i zastarjelom flotom, Crna Gora u izlovu ribe na Jadranu učestvuje sa svega 1%. Naravno da ne može parirati Hrvatskoj ili Italiji, ali je jasno da može i mora na efikasniji način koristiti činjenicu da je primorska zemlja, te primarno u svrhu zdravlja svojih građana, a onda i ekonomskog potencijala naći načina da potencira razvoj ribarstva.
Gdje je danas naše ribarstvo? Kakvo je stanje resursa? Kako teče proces pregovora sa Evropskom unijom? Što na polju podrške ribarstvu preduzima država? Što kažu privredni ribari? - slušajte u drugom izdanju emisije Luštravanje MORA- Ribolov i krivolov u Boki Kotorskoj.
U Boki se riba od kad je svijeta i vijeka. Najstarija svjedočanstva u posjedu Istorijskog arhiva u Kotoru koja govore o organizovanom ribolovu potiču iz 12.vijeka, a neki od alata koji su tada bili u upotrebi zadržali su se i do danas. Gdje je danas naše ribarstvo? Što kažu privredni ribari? Kakvo je stanje resursa? Kako teče proces pregovora sa Evropskom unijom? Što na polju podrške ribarstvu preduzima država?- slušajte danas od 13.15h u emisiji Luštravanje MORA.
Ranka Vukasović Botica je naša Bokeljka, inžinjerka brodogradnje i stručna saradnica Fakulteta za strojarstvo i brodogradnju u Rijeci. Sa suprugom, takođe diplomiranim inženjerom brodogradnje Vedranom Boticom, godinama vodi jedan od najuspješnijih i najcjenjenijih projektnih biroa u ovom dijelu svijeta – kompaniju Mardesign u Rijeci, koja se može pohvaliti saradnjom sa mnogim uglednim imenima svjetske brodogradnje i industrije poput kompanija Rols Royce, Damen, STX France, Nordic Yards, STX Finland, Fincantieri, HDW, Blohm&Voss.
Ekipa B filma predvođena režiserom Brankom Baletićem danas je posjetila Radio Tivat povodom realizacije projekta „Lokalni mediji za aktivne zajednice: Istraživačke priče o moru,“ koji naša medijska kuća realizuje u saradnji sa internetskim radijom Radio Bruškin.
Pritisak na ekosistem Boke Kotorske i činjenica da u Crnoj Gori ne postoji integralno planiranje pomorskog saobraćaja, te da je Boka u godinama prije pandemije COVID bila jedna od najpopularnijih nautičkih destinacija na ovom dijelu Mediterana, navode nas na obavezu da stavimo prst na čelo i upitamo se da li je ovakav odnos prema moru dugoročno održiv. Ko je ekološki opasniji- jahte ili kruzeri? Koliko je naš sistem spreman da odgovori velikom broju izazova u kontroli pomorskog saobraćaja?- čitajte u drugom dijelu istraživanja sprovedenog za potrebe prvog izdanja emisije Luštravanje MORA.
Da li je razvoj Crne Gore kao pomorske i primorske zemlje stihijski ili strateški planiran. Koliki je pritisak pomorskog saobraćaja na osjetljivi ekosistem Boke Kotorske? Godina 2020. daje nam priliku za predah, ali i sagledavanje odnosa prema moru kao najznačajnijem razvojnom resursu naše zemlje. U analizi, koju objavljujemo u tri nastavka, donosimo nalaze novinarskog istraživanja na temu pomorskog saobraćaja u Boki, sprovedenog za potrebe emisije Luštravanje MORA.