Komunalno: Količine komunalnog otpada na nivou 2019.

Količine komunalnog otpada, koje su za šest mjeseci ove godine radnici Komunalnog doo iz Tivta odvezli na deponiju Možura u Baru, kreću se na nivou 2019.godine, saopštili su iz Komunalnog.

Zahvaljujući akciji postavljanja tabli o zabrani odlaganja otpada na nekoliko lokacija, koje je organizovala Opština Tivat, smanjen je i broj divljih deponija na području opštine, rekao je tehnički direktor Komunalnog, Božidar Brinić.

„Na Možuru je zaključno sa junom transportovano ukupno 3 914, 470 tona komunalnog otpada, a i juli će se kretati na nivou ’19. S obzirom na količine kabastog i građevinskog otpada svakodnevno se moraju sakupljati  sa dva grajfera“, objasnio je Brinić.

Što se pet ambalaže tiče do sada je sakupljeno 6, 8  tona kartona značajno manje nego u istom periodu 2019.  Brinić je rekao da im problem predstavlja nedostatak određebog broja sezonskih radnika, ali uspjevaju da se organizuju i da čistoća grada ne trpi.

„Što se voznog parka tiče on trpi i trpjeće dok god budemo odvozili smeće na udaljene deponije, poput deponije Možura koja je udaljena preko 80 kilometara od Tivta“, kazao je Brinić naglasivši da to predstavlja ogroman problem za vozila jer je amortizacija ogromna.

Svakog jutra na odvoz komunalnog otpada izlazi 5 kamiona, dok dva kamiona voze kabasti otpad. U funkciji su i veliki kamioni autopodizači sa kištrama. Popodne, a i ujutro smeće kupe i dva mala kamiona u uskim ulicama u visočijim zonama gdje ne mogu proći veliki kamioni. I taj otpad se vozi na deponiju Lovanja.

Šef Službe komunalija, Miloš Tripinović je kazao da je na snazi ljetni režim rada, jutarnja i popodnevna smjena. Odvoz smeća se obavlja dva puta dnevno počev od centra grada, Seljanova i kompletnog obalnog dijela. Zaposleni u  Službi komunalija ovih dana su angažovani i na poslovima košenja i održavanja čistoće pored magistralnog pojasa kroz Tivat, naveo je Tripinović.

On je naglasio da im i dalje veliki problem predstavlja odlaganje velikih količina kabastog i zelenog otpada pored kontejenra i posuda za otpad i zamolio ugostitelje da smeće iznose u kasnim večernjim satima kako se ne bi stvarala ružna slika pored kontejnera.