Ko ne poštuje grb, himnu i zastavu platiće do 20 hiljada eura

Crnogorski parlament jednoglasno je odlučio – novčanom kaznom od 1000 do 20.000 za nepoštovanje zastave, grba i himne Crne Gore.

Kazna do 20.000 eura predviđena je za pravno lice koje upotrijebi grb i zastavu u umjetničkom stvaralaštvu, nastavnom i obrazovnom radu na način kojim se narušavaju javni moral, ugled i dostojanstvo Crne Gore.

Skupština je danas usvojila je izmjene i dopune Zakona o državnim simbolima i Danu državnosti, kojim su predviđene novčane kazne za nepoštovanje grba, zastave i himne Crne Gore.

Izmjenama i dopunama Zakona o državnim simbolima se, između ostalog, predviđaju novčane kazne u slučaju da se državna zastava upotrijebi na način kojim se narušavaju javni moral, ugled i dostojanstvo Crne Gore, te ukoliko se državna himna izvodi na način i u prilikama koje vrijeđaju ugled i dostojanstvo Crne Gore. Za pravno lice su predviđene kazne od 1.000 do 20.000 eura, a raspon kazne za fizička lica je od 300 do 2.000 eura.