predaja kljuceva

Ključevi od kontejnera za garderobu predati Crvenom krstu

Simboličnim odlaganjem polovne odjeće u kontejner za polovnu garderobu zaposlenih u Opštini, danas, na Dan Crvenog krsta, te posude su i zvanično predate Opštinskoj organizaciji Crvenog krsta.

Sekretaru Opštinskog odbora Crvenog krsta, Dušku Božoviću ključeve je predala sekretarka Sekretarijata za komunalno stambene poslove, Zorica Gverović navodeći da je upravljanje kontejnerima povjereno Crvenom krstu Tivat, koji će vršiti praćenje i distribuciju robe.
Crveni krst će tromjesečno dostavljati informaciju nadležnim službama u Opštini o prikupljenim količinama što će uticati na odluku da li će se akcija proširiti jer naselja Donja Lastva, Gradiošnica, Krtoli zaslužuju da se i u njihovim sredinama postave ovakvi kontejneri ako akcija bude dala pozitivne rezultate, objasnila je Gverović istakavši da se nabavkom kontejnera za polovnu garderobu Opština Tivat svrstala u red gradova, koja sve odbačene stvari pokušavaju da pretvori u resurs. „Kontejneri su, pored osnovne funkcije koju imaju, istovremeno i opomena građanima da se ponašaju u skladu sa načelima koja promovišu upravljanje otpadom, a to je da se što više smanje količine otpada pretvaranmjem u resurs, odnosno da se oni kojima te stvari ne trebaju oslobode na konforan način i dostave onima kojima su potrebbe“,istakla je Gverović.tanja odlaze robu
Nabavkom kontejnera osavremenjen je način prikupljanja polovne odjeće, kazao je sekretar Crvenog Krsta, Duško Božović zahvalivši Opštini na dopuni sadržaja. Prikupljanje polovne odjeće tivatska organizacija, zahvaljujući građanima, vrši godinama veoma uspješno, a prikupljanje na ovaj način će im olakšati posao, istakao je Božović apelujući da se u kontejnere ne ubacuje ništa osim garderobe zašto su i namijenjeni. On je naveo da će roba koja se prikupi dijeliti, osim Tivta i koletivnim centrima na području Boke, a ono što preostane Crveni krst opštine proslijeđuje kolektivnom centru na Koniku.
Ako ova akcija pokaže pozitivne rezultate nema nikakvih razloga da se ne proširi i na širem području Tivta postavi još 4-5 kontejnera, zaključio je Božović.