ok tivat

KCT realizuje projekat u cilju osnaživanja mladih

Proteklog vikenda u Omladinskom klubu Tivat, uz podršku deset aktivista Omladinskog kulturnog centra Herceg Novi, održan je trening na temu „Omladinski aktivizam u zajednici“. Trening je realizovan u okviru projekta „Promocija omladinske politike i jačanje kapaciteta mladih za omladinski aktivizam“, koji uz finansijsku podršku opštine Tivat, realizuje NVO Kreativni centar Tivat.

 

Projekat podrazumijeva obuke i omladinske obrazovne razmjene za mlade iz Tivta. Ovog mjeseca, osim pomenutog, biće održan još jedan trening, takođe u saradnji sa OKC Herceg Novi, na temu „Organizovanje festivala za mlade“. U okviru treninga u Herceg Novom, zakazanog za 20.jun, desiće se i jednodnevni muzički hepening na tvrđavi Španjopla, koji će okupiti mlade, neafirmisane bendove iz Tivta, Kotora i Herceg Novog.