aerodorm

Kazne taksistima na Aerodromu

Kao i prethodnih i ove godine Komunalna policija Opštine Tivat i Uprava za inspekcijske poslove nastavljaju saradnju na pojačanim kontrolama tokom turističke sezone. Saradnja je počela 15.maja i trajaće do 15.septembra, a koordinator za tivastku opštinu je Nada Đurđić.

Tokom sezone predviđene su pojedinačne, ali i zajedničke kontrole sa komunalnim isnpektorima na području Tivta, a inspektori će intenzivno vršiti nadzor kod ugostiteljskih objekata u zoni morskog dobra, tezgi, otvorenih šankova, kontrolu izdavanja fiskalnih računa u ugostiteljstvu i trgovini, kontrolu poštovanja odluke o zabrani izvođenja građevinskih radova tokom sezone, koja je u Tivtu na snagu stupila 1.juna, kazala je načelnica Komunalne policije, Jadranka Joksimović, navodeći da je juče obavljena zajednička kontrola na tivatskom aerodromu. Komunalni inspektori su dvojici taksista izrekli prekršajne naloge po dva osnova u ukupnom iznosu od 500 eura.parking taksi
Pojačana je i kontrola buke iz ugostiteljskih objekata i otvorenih šankova na plažama. Do sada je bilo par prijava, ali je kontrolom utvrđeno da se jačina muzike kretala u dozvoljenim granicama, naveli su iz Komunalne istakavši da se obilazi teren i kontroliše da li se poštuje odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova. Inspektori u početku upozoravaju investitore da je na snazi zabrana izvođenja radova, a u slučaju nepoštovanja krajnja mjera je pečaćenje objekta.
Pored tih, intenzivirane su i kontrole saobraćaja zbog parkiranja na nedozvoljenim mjestima. Specijalno vozilo pauk je svakodnavno u akciji, a njegovo radno vrijeme je jedan dan prije podne, jedan popodne dok se ne formira nova Služba komuanlne policije u čiju nadležnost će preći i kontrola nepropisno parkiranja.