Katnić: U fokusu istrage o širenju panike

Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić kazao je u izjavi za Dan da je u vrijeme kada su na snazi mjera Vlade Crne Gore za suzbijanja virusa korona veći dio tužilačke organizacije aktivno uključen u proces rada, da svi tužioci aktivno rade na već ranije započetim predmetima, kao i na nekim novim istragama, u sklopu kojih je poslednjih dana uhapšeno više osoba.

“Zaposleni su uglavnom opremljeni zaštitnim maskama i rukavicama, a posebno specijalni tim koji radi na terenu i prikuplja materijalne dokaze. Specijalno tužilaštvo ih je na vrijeme snabdjelo hemijskim sredstvima koja službenici koriste preventivno, imajući u vidu da dolaze u kontakt sa strankama i velikim količinama dokumentacije koja je predmet istražnih radnji”, kazao je Katnić.

Što se tiče enormnog povećanja cijena osnovnih životnih potrepština, ilegalne trgovine medicinskih sredstava i ljekova, specijalni tužilac tvrdi da nema takvih saznanja i da tužilaštvo u tom smislu do sada nije imalo prijava niti obavještenja.

“Ono što je pod posebnom pozornošću tužilaštva u ovom trenutku jesu lica koja dižu paniku i uznemiravaju javnost, kao i lica koja se ne pridržavaju propisanih mjera Vlade i Ministarstva zdravlja za suzbijanje epidemije”, rekao je Katnić.