Kapaciteti Pravnog fakulteta u funkciji novonastale situacije

Svi akademski i administratvni kapaciteti Pravnog fakulteta usmjereni su na kreiranje novih mogućnosti kontinuirane i blagovremene komunikacije sa studentima, zavisno od brojnosti grupa, karaktera predmeta i sličnih parametara, saopštila je Dekanica Pravnog fakulteta Aneta Spaić.

Navodi da su kapaciteti Pravnog fakulteta u funkciji novonastale situacije izazvane virusom COVID-19.

“Posebno treba imati u vidu da Pravni fakultet, na različitim nivoima studija, ima više od 2,3 hiljade studenata, tako da predstoji puno rada i organizacija svih struktura na Fakultetu, radi zajedničkog cilja, uspješnog okončanja svih obaveza u ovoj studijskoj godini”, navela je Spaić.

Prema njenim riječima, na Pravnom fakultetu organizovana je nastava korišćenjem posebno kreiranih elektronskih opcija, u skladu sa relevantnim preporukama Univerziteta Crne Gore, uz mogućnost opredjeljenja predmetnog nastavnika za optimalne.

Studenti su, kako je dodala, upoznati sa novim oblikom organizovanja nastave i odrediće aktivnosti prema svojim obavezama i komunikacijom sa predmetnim nastavnicima, što podrazumijeva i njihovu potvrdu aktivnosti u praćenju nastave.

Spaić je podsjetila da je polaganje ispita iz nastavnog procesa učenja na daljinu, regulisano članom 124 stav 3 Statuta Univerziteta Crne Gore, koji glasi- „Ispiti se moraju održavati u sjedištu, odnosno prostorijama organizacione jedinice.”

„Ukoliko se situacija sa izmijenjenim oblikom organizovanja studija, usljed virusa COVID -19 produži do ispitnih termina, Pravni fakultet će u ovom dijelu usklađivati svoj rad sa odlukama i uputstvima nadležnih tijela Univerziteta Crne Gore“, zaključila je Spaić.