Kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“

Opština Tivat, Sekretarijat za mlade, sport i socijalna pitanja organizuje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“. Program kampanje je objavljen danas.
Kampanja počinje u ponedeljak, 25. Novembra okruglim stolom „Pričajmo o nasilju koji počinje u 13 sati u multimedijalnoj Sali opštine a organizatori su opština Tivat i Centar za socijani rad. Početak je na Međunarodni dan protiv nasilja nad ženama a završetak 10. decembra kada se obilježava Međunarodni dan ljudskih prava. Savjetnica za ljudska i manjinska prava opštinskog Sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja Ivona Vukajlović kaže:

Tu ćemo predstaviti protokol o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici a to će ujedno biti i info dan, dan otvorenih vrata koji se odnosi na nasilje u porodici sa posebnim akcentom na zabranu tjelesnog kažnjavanja djece.Tri dana kasnije, 28 novembra od 10 do 13, u saradnji sa medicinskim timom Domom zdravlja i predstavnicima kancelarije za integraciju Roma i Egipćana predviđen je obilazak naselja Lovanja i 7.juli. Na licu mjesta ćemo odgovarati na pitanja koja se tiču reproduktivnog zdravlja i generalno zdravlja žena. Biće mjeren nivo šećera u krvi i krvni pritisak a na sva pitanja odgovaraće dr Julija Samardžić. Nakon toga, 29 novembra sa početkom u 17 časova tribina na temu „Pričajmo o nasilju“. Predavanje će održati Mirela Ramčilović predstavnica Ministarstva za ljudska i manjinska prava“.

Fitnes za žene biće održan u osnovnoj školi „Branko Brinić“. Tri termina su rezervisana za filmske tematske večeri a na okruglom stolu „Mehanizmi pomoći i podrške žrtvama trgovine ljudima predavanje će održati Sonja Perišić Bigović iz odjeljenja za trgovinu ljudima. Neće izostati ni sada već tradicionalni kurs samoodbrane koji realizuju Aikido akademija, odjeljenje bezbjednosti i srednja škola Tivat. Poslednja aktivnost je radionica o ljudskim pravima koju organizuje Omladinski klub Tivat 10 decembra na Dan ljudskih prava.