JPU ,,BAMBI“ DANAS POČEO SA RADOM

Nakon tri mjeseca vrtić “Bambi” otvara svoja vrata. Rad će se odvijati  po preporukama Ministarstva prosvjete i Instituta za javno zdravlje. Preporukama su  definisana pravila kako za zaposlene  tako i za roditelje. U školskoj 2020/2021. godini u vrtić je upisano 841 dijete.

-Proteklih dana sa roditeljima je odrađena anketa, kako bi smo ispitali potrebu za korišćenje  usluga vrtića tokom oktobra mjeseca. Na osnovu dobijenih podataka u oktobru će vrtić pohađati oko 400 mališana-kazala je direktorica Katarina Hercegovac.

Ona ističe da su roditelje upoznali sa nizom smjernica, koje je neophodno ispoštovati da bi boravak djece i zaposlenih u vrtiću protekao  što sigurnije.

-Vaspitačice i medicinske sestre su dale svoj maksimum da bi informacije stigle do roditelja, preko društvenih mreža  ili telefonskog razgovora. Saradnja sa roditeljima je na zavidnom nivou, što je vidljivo u samoj interakciji roditelj – vaspitač. Održan je sastanak Savjeta roditelja na kojem su upoznati sa dobijenim preporukama i funkcionisanjem Ustanove u navedenim uslovima.

U vrtiću su sprovedene predviđene sanitarno higijenske mjere. Pripremljen je edukativni materijal, u vidu flajera i postera, koji je vidljiv na svakom koraku i dostupan roditeljima. Urađen je i detaljan Akcioni plan sa jasnim i definisanim zaduženjima.

-Na samom prijemu djeci će se mjeriti  temperatura i primati informacije od strane roditelja za određeno dijete, jer roditelji neće ulaziti u vrtić. Tokom boravka u vrtiću djeca iz različitih vaspitnih grupa se neće miješati. Takođe, dok god nam budu dozvoljavali vremenski uslovi djeca će što više vremena boraviti na otvorenom prostoru. Ustanova je opredijelila prostoriju za izolaciju lica, kod kojih se jave akutne tegobe sa sumnjom  na infekciju. Nadamo se da zbog preduzetih mjera djeca neće biti uskraćena za divne trenutke igre i druženja-istakla je Hercegovac.

U cilju što boljeg funkcionisanja vrtića pozivaju roditelje na dalju saradnju, razmjenu informacija i prijedloga.

-Samo zajedno, poštujući sve preporuke, možemo stvoriti uslove za siguran boravak mališana u vrtiću-zaklučila je Hercegovac.