JP“Morsko dobro“: Obavještenje zakupcima

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore obavještava korisnike lokacija u zoni morskog dobra koji nisu dostavili potrebnu dokumentaciju, uključujući i Zapisnik o inspekcijskom pregledu izdat od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma, Direktorata za inspekcijske poslove i licenciranje, Urbanističke-građevinske inspekcije, da su dužni da isto učine u najkraćem roku.

Podsjećamo da je u maju tekuće godine, na inicijativu Ministarstva održivog razvoja i turizma,održan sastanak sa opštinskim sekretarijatima na temu izdavanja privremenih rješenja za rad do ispunjenja svih uslova propisanih Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata za privremene lokacije u zoni morskog dobra.

Na sastanku je zaključeno da su zakupci dužni pribaviti svu neophodnu dokumentaciju u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i podzakonskim aktima najkasnije do 31. decembra 2019. godine.

Takođe,podsjećamo da je,shodno izdatim urbanističko-tehničkimuslovima  (tačka 16.),obaveza korisnika da:

Nakon izrade dokumentacije tražene urbanističko-tehničkim uslovima, potrebno je Javnom preduzeću dostaviti idejno rješenje ili REVIDOVANI GLAVNI PROJEKAT (gdje je tražen-na CD-u u zaštićenoj verziji), original ili ovjerenu kopiju Saglasnosti Glavnog gradskog arhitekte .

Ovim putem apelujemo na korisnike da u najkraćem roku pribave neophodnu dokumentaciju, zaključe aneks ugovora, kako ne bi prestao pravni osnov za korišćenje lokacija i postavljanje objekata – zaključuje se u saopštenju JP“Morsko dobro“.