Jovica Stojkovic: Poštujmo mjere

Službenici Komunalne policije i Uprave za inspekcijske poslove Opštine Tivat danas su od jutarnjih sati, obišli veći broj lokacija u Tivtu i intezivno kontrolisali sprovođenje preporuka i mjera Nacionalnog koordinacionog tijela /NKT/, sa ciljem sprečavanja širenja koronavirusa.

Kontrola je vršena na sljedećim lokacijama: u svim pekarama, trgovačkim radnjama i ugostiteljskim objektima, na potezu od Gradiošnice do Lepetana. Na glavnom gradskom šetalištu Pine kontrolisani su svi objekti, a predmet kontrole su i redovi ispred objekata, odnosno spontana javna okupljanja.

Službenici Komunalne policije i Uprave za inspekcijske poslove obišli su sve javne površine sa akcentom na igrališta za djecu i parkove. Izvršena je kontrola frekventnih mjesta kao što su zelena pijaca, prostor ispred zgrade Pošte Crne Gore i ispred područne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Tivat.

“Stupanjem na snagu Zakon o dopuni Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, Uprava za inspekcijske poslove Opštine Tivat dobila je ovlašćenja po kojima će nepoštovaocima mjera NKT-a, izricati mjere, tj. sankcije predviđene ovim Zakonom. Ove sankcije su novčane prirode i vrlo su visoke, tako da upozoravamo sve građane, korisnike usluga, kao i pravna i odgovorna lica, da se pridržavaju svih mjera, kako bismo zajednički sačuvali zdravlje i život našiih građana, a kako bismo sebe spasili visokih novčanih kazni”, naglasio je direktor Uprave za inspekcijske poslove Jovica Stojković.

Pojačana kontrola koju sprovode ova dva opštinska organa, rezultat je zaključaka Opštinskog tima za spašavanje, koji je od pojave prvog slučaja zaraze koronavirusom u Tivtu, zasjedao dva puta. Podsjećamo da za nepoštovanje mjera mogu biti izrečene kazne od € 2.000 – 20.000 za pravno lice, odnosno € 350 – 6.000 za preduzetnike, kao i € 100 – 2.000 za fizička lica.