Nastava van učionice

Nakon prekida nastave 16. marta, pristupilo se realizaciji nastave na daljinu, a sve sa ciljem sprečavanja širenja virusa COVID-19.

U SMŠ“Mladost“ kažu da je nastavnicima pružena podrška od informatičkog tima škole.

„Nastavnici su preko platforme GoogleClassroom uspostavili komunikaciju sa učenicima, prosleđuju im zadatke, eseje, domaće zadatke i slično. Na taj način prate njihov rad i pokušavaju ih animirati. Ministarstvo je pripremilo prioritetne nastavne sadržaje a dostupni su učenicima kako na TV kanalima, tako i na sajtu www.ucidoma.me. Cilj škole je da se svim učenicima obezbijedi potrebne inofrmacije, a preko platforme nastavnici im šalju materijale u skladu sa nastavnim planom i programom“-istakla je direktorica škole Jovanka Vujačić za Radio Tivat.

Pored ovih platformi, nastavnici se služe svim raspoloživim sredstvima komunikacije kako bi učenicima omogućili nastavu.

„Koriste viber grupe, mail adrese, a učenici se aktivno uključuju, rade, a svakako odgovornost i samoinicijativa učenika u ovakvom obliku rada je više nego neophodna“-kazala je Vujačić ističući da ta aktivnost u velikoj mjeri zavisi i od podrške roditelja.

„Način na koji smo se organizovali, biće kvalitetan onoliko koliko im je dostupno. S obzirom da je ovaj koncept nastave nov i za profesore i za učenike, prioritet je distribuirati sadržaj do svakog učenika, da im se tokov boravka kući omogući sticanje novih znanja, da se prodube i prošire usvojena znanja“-kazala je Vujačić.

Ona je đacima poručila da sjede doma i da će kroz ovaj vid nastave imati svu podršku nastavnog kadra, da mogu razmjenjivati iskustva i mogućnosti.

„Sjedite kući, čitajte, učite, čuvajte sebe a samim tim i sve oko sebe. U ovim specifičnim trenucima, učenici će imati podršku od profesora i svih, u cilju da svi zajedno uspijemo, i da probleme u hodu rešavamo.“