Još nelegalnih žardinjera ispred „Palme“

Ispred hotela “Palma” sa dvije kopnene strane, i ovog ljeta plaža je nepravilno ograđena. Na dva kraja plaže, nažalost, od maja 2020. nalaze se redovi nelegalnih žardinjera sa biljem. Podsjećamo, od jula prošle godine do maja ove, dakle deset mjeseci hotelska plaža na ovim stranama bila je ograđena nelegalnim betonsko-metalnim stubićima visokim oko 80 cm (postolja za suncobrane), dok su po Pravilniku dozvoljeni samo DRVENI stubići visine 60cm, povezani konopom.

Dobar dio prošle ljetnje sezone (A.D. 2019) protekao je u sukobima i incidentima ispred hotela “Palma”, koji posluje u okviru kompanije Primorje hotels & restaurants, o čemu smo više puta pisali, a povremeno i drugi mediji. Bio je to dodatni razlog da se posebna pažnja posveti ovoj lokaciji, ali ništa se ne dešava, inspekcije i Morsko dobro ćute.

Da je to dalo krila upravi hotela da nastavi sa nepoštovanjem zakona dokaz je njihova nova “akcija”, kojom je uz postojeći red nelegalnih žardinjera dodala još dvije. Razlog je, po svemu sudeći, da se onemoguće  građani, koji su zaobilazeći krajnju žardinjeru stizali do stepenica, kojima se ulazi u more. Prelazak, odnosno spuštanje ovim stepenicama u more zapravo je i bio razlog sukoba Menadžmenta i građana prošle sezone.

Podsjećamo, predstavnici Opštine Tivat još na početku prošle ljetnje sezone inicirali su pitanje ograđivanja žardinjerama kupališta ispred hotela Palma, (koje je prethodilo postavljanju stubića), insistirajući da to nije u skladu sa Pravilnikom o plažama, kao i stolovima sa stolicama na plaži, kojih takođe nema u Atlasu crnogorskih plaza i kupališta. I stolovi i stolice i dalje su na plaži ispred hotela “Palma”, tako da ništa nije promijenjeno.

Šta čekaju inspekcijske službe i nadležni organi? U susret državnom prazniku, nadamo se da će se probuditi i preduzeti mjere protiv nesavjesnih pojedinaca i grupa, jer smo svi jednaki pred zakonom.