Još 5 dana za prijave turoperatorima za subvencije

Ministarstvo ekonomskog razvoja saopštilo je da je do1.marta rok za prijavu za dodjelu subvencija za turoperatore i za izdavaoce privatnog smještaja o realizaciji turističkih vaučera.

Ministarstvo  je 8. februara, u cilju pomoći turističkoj privredi, objavio Javni poziv za dostavljanje zahtjeva za dodjelu subvencija za turoperatore i izdao Obavještenje izdavaocima privatnog smještaja o realizaciji turističkih vaučera.

Podnosioci zahtjeva za subvencije za turoperatore moraju ispuniti sledeće uslove: da posjeduju važeće rješenje i licencu o odobrenju za obavljanje djelatnosti turističke agencije vrste organizator putovanja (turoperator); da je registrovan u Centralnom registru privrednih subjekata za obavljanje djelatnosti turističke agencije vrste organizator putovanja; da je izmirio poreske obaveze po osnovu obavljanja djelatnosti turističke agencije zaključno sa 31.12.2019. godine.

Podnosioci prijava za mjeru Turistički vaučeri za podršku izdavaocima privatnog smještaja moraju ispuniti sledeće uslove: da posjeduju rješenje o upisu u Centralni turistički registar za pružanje usluga smještaja u sobama za iznajmljivanje turistima, turističkim apartmanima, stanovima za iznajmljivanje turistima, kućama za iznajmljivanje turistima, najviše do 10 soba, odnosno 20 ležajeva, kampa sa najviše 15 smještajnih jedinica.

Shodno Javnom pozivu i Obavještenju pozivaju zainteresovana lica da podnesu zahtjev i potrebnu dokumentaciju do 1.3.2021. godine na adresu Ministrastva ekonomskog razvoja, Rimski trg br. 46, Podgorica, preporučenom poštom na arhivi ili e-poštom na adresu: [email protected]

RTCG