Jevrić: Regionalni vodovod spreman za turističku sezonu

Uprkos  mnogim izazovima Regionalni vodovod je spreman za turističku sezonu 2021. godine” – izjavio je izvršni direktor, Goran Jevrić.

„Operativna spremnost ovog složenog tehničko-tehnološkog sistema koji se prostire na teritoriji Podgorice i 6 primorskih opština, u dužini od 130 km, sa 400 manjih i većih objekata, je na potrebnom nivou, zahvaljujući vrijednom kolektivu i prije svega stručnim kadrovima tehničkog sektora. Time je ispunjen najvažniji infrastrukturni preduslov za uspješnu turističku sezonu, od koje svi očekujemo da bude jedno od rješenja za aktuelne ekonomske  izazove”.

Jevrić ističe da je završeno 99% radova na izgradnji infrastrukture regionalnog vodovoda  za priključenje Herceg Novom, a konačan završetak je uslovljen rješenjem imovinsko-pravnog odnosa na parceli u dužini od svega 35 metara.

„Iako su još 2017.godine ispunjeni svi zakonski uslovi, Uprava za nekretnine-PJ Tivat nije sprovela sopstveno pravosnažno rješenje. Ministarstvo finansija i socijalnog staranja je, nakon obraćanja RV, preduzelo hitne mjere ka rješavanju ovog ‘čudnog’ administrativnog izazova. Regionalni vodovod je kao investitor sproveo sve zakonom predviđene radnje što je potvrđeno i zapisnikom inspekcijskog organa koji je kontrolisao prijavu gradnje cjevovoda. Ovo je isključivi razlog zbog kog je RV pokrenuo niz drugih pravnih radnji, poput tužbe predate 22.02.2021.godine pred Upravnim sudom CG“, naglasio je direktor RV.

Regionalni vodovod je kroz partnerstvo sa EBRD, realizovao istraživanje koje je uradio „Energoprojekt hidroinženjering“, zahvaljujući činjenici da je EBRD kao strateški partner RV još 2017.godine podržao RV da se iz odobrenog granta, vrijednosti milion eura, sa 160.000 eura finansira stručno istraživanje zaštite izvorišta Bolje Sestre, jer je pad izdašnosti izvorišta i tada bio prioritet i za RV i EBRD”- istakao je direktor Jevrić uz podsjećanje da je analiza eksperstkog tima Energoprojekta, koja je dostavljena resornom Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, potvrdila višegodišnje stavove RV na koje smo uporno ukazivali u više od 150 zvaničnih dopisa nadležnim instirucijama u vezi nelegalne eksploatacije pijeska, kako bi iste, shodno svojim jasnim zakonskim ovlašćenjima, konkretno reagovale u cilju zaštite izvorišta Bolje Sestre.

„Klimatske promjene, a posebno antropogeni uticaji sve više utiču na vodne resurse u cijelom svijetu, pa to mora biti prioritet interesovanja svakog odgovornog društva. Stoga  je RV u januaru 2019.godine u saradnji sa resornim ministarstvom održivog razvoja i turizma organizovao stručnu raspravu na temu zaštite izvorišta Bolje Sestre”, zaključio je direktor Regionalnog vodovoda.