Jelušić: Cijene mobilijara formiraju zakupci

Direktor JP za upravljanje morksim dobrom Predrag Jelušić kazao je da cijene mobilijara na crnogoskkim plažama formiraju zakupci i da trenutno one odgovaraju kvalitetu ponude.

„Mobilijar na plažama košta od 5, 6 i 7 eura po kompletu pa do ekskluzivnih plaža gdje su te cijene dva do tri puta više. Cijene se slobodno formiraju, konkurencija među zakupcima je otvorena. Morsko dobro ne utiče na formiranje cijena mobilijara“ – rekao je Jelušić za RTCG.