ruzica otvara izlozbu

Jelenini snovi kao putokaz ka slobodi umjetničkog stvaranja

„Trag o postanku bića“ – nativ je izložbe Jelene Đurašković iz Budve koju je večeras u galeriji „Buća“ u Tivtu otvorila profesorica Ružica Lazarević, direktorica OŠ“Drago Milović“.

 

   „Jelena, na tragu o postanku bića, pronalazi snove kao putokaz ka slobodi umjetničkog stvaranja.Kroz snove ona dodiruje taj prostor između jave i sna u kome se tka svako umjetničko djelo, negdje između duha i materije, emocije i svijesti. Radoznalost prati njenu potrebu da dođe do suštine čovjekovog bića, do razumijevanja postojanja, razumijevanja Boga koji stvara iz nestvorenog, ili nama nepojmljivog, pa stoga zagonetnog i mističnog. San rastapa granice ega, on vodi Jelenu do arhetipskih simbola kolektivno nesvjesnog i polazište je za prevazilaženje ovozemaljskih prostornih granica. I tako forme u njenim slikama počinju da lebde, da se kreću „ka gore“, oslobođene gravitacije“ – rekla je Ružica Lazarević.