Jeftiniji impulsi u fiksnoj mreži Telekoma

Crnogorski Telekom će od 1. maja, na osnovu odluke regulatora, sniziti cijene za pojedine vrste telefonskih poziva, veleprodaju iznajmljenih linija i širokopojasnog pristupa internetu putem ADSL-a, kao i terminaciju poziva u fiksnu mrežu.

Kompanija će sniziti cijenu poziva prema drugim fiksnim mrežama u Crnoj Gori 15 odsto, a prema mobilnim 30 odsto.

„Telekom će sniziti cijenu međunarodnih poziva prema fiksnim mrežama Zone II – Evropa 20 odsto, fiksnim i mobilnim mrežama Zone III – Sjedinjene Američke Države i Kanada 20 odsto, fiksnim i mobilnim mrežama Zone IV – svijet 40 odsto odnosno 30 odsto“, navodi se u saopštenju Agencije za elektronske komunikacije.

Agencija je Telekomu naložila da od 1.maja primijeni i niže cijene za veleprodajne usluge i to nacionalne terminacije poziva u fiksnu mrežu deset odsto, ADSL paketa između 15 odsto i 45 odsto i iznajmljenih linija u prosjeku 45 odsto.

Takođe, po nalogu regulatora, od 1. marta je na snazi veleprodajna cijena terminacije poziva u mobilne mreže Telekoma, M:tela i Telenora, koja je u odnosu na prethodnu snižena 7,5 odsto.

U periodu od 2013. do ove godine snižene su maloprodajne cijene lokalnih poziva 40 odsto, međugradskih 71 odsto i poziva prema mobilnim mrežama i drugim fiksnim mrežama u Crnoj Gori 85 odsto odnosno 56 odsto.

U tom periodu snižene su cijene međunarodnih poziva prema fiksnim i mobilnim mrežama Zone 0 – Srbija osam odsto, Zone I – region osam odsto odnosno 15 odsto, Zone II – Evropa 51 odsto odnosno 54 odsto, Zone III – SAD i Kanada 50 odsto, i fiksnim i mobilnim mrežama Zone IV – svijet 69 odsto odnosno 62 odsto.

Snižene su i cijene ADSL paketa, u zavisnosti od vrste, između 32 odsto i 61 odsto.

„Na ovaj način je značajno povećana ekonomska dostupnost elektronskih komunikacionih usluga za korisnike“, zaključuje se u saopštenju.