„Javno zdravlje najpreče i najugroženije“

Sve aktivnosti u državi i u narednim danima, kao i do sada, biće usmjerene najvažnijem cilju – očuvanju javnog zdravlja, poručio je predsjednik Nacionalnog koordinacionog tijela, Milutin Simović, na Kolegijumu predsjednika Skupštine CG. Kako je naglasio, javno zdravlje je sada najpreče i najugroženije, a sve ostalo je moguće nadoknaditi kasnije.

„Ne smijemo ni da pomislimo šta bi se desilo da se i jedan dan kasnilo sa bilo kojom od mjera, ili da se kolebalo ili oklijevalo.Ne smijemo ni da pomislimo šta bi se desilo da se i jedan dan kasnilo sa bilo kojom od mjera, ili da se kolebalo ili oklijevalo. Preduzeli smo brojne teške mjere. Teške jer smo znali da jednom naredbom brojni zaposleni privremeno odlaze sa svojih radnih mjesta. Teške, jer iza svakog od njih stoji jedinstvena životna priča i potrebe. Znamo da brojni naši sugrađani brinu svakodnevne egzistencijalne brige. Ali, izbora nije bilo. Zdravlje i životi naših građana bili su i vazda će biti najpreči“, poručio je Simović.

On je kazao da je Vlada je pokrenula sve mehanizme i sve institucije u cilju blagovremene pripreme za ovaj globalni izazov.

„Formirano je Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti u kome su pored predstavnika medicinske struke, predstavnici svih nadležnih institucija. Počeli smo da donosimo naredbe 28. februara i do danas smo donijeli 73 mjere u okviru naredbi i 19 preporuka. Svaku mjeru donijeli smo odlučno i efikasno, uz punu saradnju sa predstavnicima struke i uz puno uvažavanje preporuka SZO“, podsjetio je Simović.

Kako je kazao, juče je finalizovan sveobuhvatan Nacionalni plan koji je vrijedan 59 miliona eura. Simović pojašnjava da plan prepoznaje kritične potrebe u 10 ključnih komponenti: od hitnih odgovora do rješavanja socijalno-ekonomskih izazova, koje će ova pandemija ostaviti za sobom.

„Naša ideja je da ovaj Nacionalni plan bude platforma za obezbjeđivanje podrške ne samo kroz UN globalni fond za pripremljenost i odgovor, već i kao instrument za koordinaciju i djelovanje svih drugih naših međunarodnih i drugih partnera za podršku našim nacionalnim naporima da odgovorimo na pandemiju. U tom pravcu imamo već dnevnu komunikaciju sa SZO, obezbijeđenu podršku od Evropske komisije kao dio hitnih mjera, a priprema se i njihov sveobuhvatni paket podrške. Pokrenuti su i brojni projekti bilateralne podrške“, poručio je na Kolegijumu.

Dodao je da je Crna Gora je aktivna ovih dana na planu saradnje.

„Predsjednik Vlade je već pokrenuo inicijative u tom pravcu. Crna Gora želi i hoće da, kao i do sada, bude pokretač i adresa takvih inicijativa. To smo demonstrirali i ovih dana porukama iz Vlade da Crna Gora ne želi da zatvara svoje granice. Ne želi da otežava i zaustavlja promet robe. Naprotiv! Ponudili smo svoje lučke kapacitete na raspolaganje regionu i šire. Na unutrašnjem planu, u kreiranju brojnih mjera pomogle su brojni dobronamjerni i konstruktivni predlozi i sugestije. Prema svakom od njih smo se odnijeli krajnje odgovorno i prihvatili ih u mogućoj mjeri. Zbog toga, i danas saopštavamo da je dobrodošla svaka inicijativa, svako razmišljanje i svaka ispružena ruka podrške. Ovo je borba svih nas, za sve građane Crne Gore“, kazao je Simović.

(RTCG)