toalet

Javni toalet u upotrebi

Nedavno rekonstruisan javni toalet koji se nalazi na početku šetališta Pine (pored gradske apoteke) počinje da radi sutra, 16. Novembra, saopšteno iz Opštine.

Korišćenje toaleta se za sada neće naplaćivati, a radno vrijeme će biti od 08 do 22 sata. Toalet ima 5 kabina od kojih je jedna prilagođena licima smanjene pokretljivosti i licima sa invaliditetom. Takođe, na samom prilazu objektu urađene su rampe koje licima smanjene pokretljivosti i licima sa invaliditetom olakšavaju dolazak do objekta.
U rekonstrukciju javnog toaleta Opština Tivat uložila je 19.000 eura, a o njegovom održavanju brinuće se doo Komunalno Tivat.