Javni poziv za predlaganje članova radne grupe za usklađivanje Opštinske strategije za mlade sa Zakonom i Nacionalnom strategijom

Na osnovu Zakona o mladima i na osnovu Odluke o usklađivanju Opštinske strategije za mlade za period 2017-2021 u našoj opštini sa Zakonom o mladima i Nacionalnom strategijom 2017 – 2021., predsjednik Opštine Tivat, Siniša Kusovac je objavio Javni poziv za predlaganje Radne grupe za usklađivanje Opštinske strategije sa Zakonom o mladima i Nacionalnom strategijom.
Pozivaju se ustanove i druga pravna lica iz oblasti obrazovanja , zapošljavanja, zdravstva , kulture, informisanja, sporta i NVO sektora sa sjedištem u Tivtu da predlože svoje kandidate za članove Radne grupe koja će raditi na ovom usklađivanju.
Predloženi kandidati treba da posjeduju stručnost, poznavanje omladinske politike, sposobnost za rad u grupi i iskustvo u izradi strateških dokumenata. Zadatak Radne grupe je da uradi analizu Nacionalne strategije 2017-2021 i da u skladu sa njom identifikuje ishode i uskladi ih sa potrebama mladih opštine Tivat.
Od predloženih kandidata predsjednik Opštine će imenovati radnu grupu, pri čemu će se voditi računa da mladi budu zastupljeni u većem broju.
Prijave se podnose do 15.oktobra kod Sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja , kancelarija16 A, preko pisarnice Opštine ili na e-mail [email protected] tivat.com.