Javni poziv za istraživačke priče o nalazima izvještaja Državne revizorske institucije Crne Gore

Vestminsterska fondacija za demokratiju u saradnji sa Institutom za poslovnu i finanijsku pismenost objavljuje Javni poziv za istraživačke priče o nalazima izvještaja Državne revizorske institucije Crne Gore.

Programom je predviđena podrška za šest istraživačkih priča, koje bi trebalo da se fokusiraju na glavne nalaze izvještaja Državne revizorske institucije i učine ih razumljivijim javnosti. VFD i IPFP će podržati novinare tokom procesa pripreme i objavljivanja priče kroz davanje savjeta, kao i kroz pomaganje u „prolaženju kroz lavirint“ istraživačkog procesa. Takođe, biće pripremljen i priručnik za medije, koji će im pomoći u razumijevanju izveštaja DRI, a i omogućiće im korišćenje glavnih nalaza u svakodnevnom radu. Navedeni priručnik će obezbijediti bolje razumijevanje finansijskih izveštaja, bolje razumijevanje budžetskih ciklusa, procesa javnih nabavki, i revizorskih izveštaja.

Glavni ciljevi programa su: podsticanje političkih partija da budu više fokusirane na razvoj politika i orijentisane prema potrebama i željama birača; razvijanje efikasne parlamentarne prakse koja vodi ka kvalitetnijem zakonodavstvu, boljem nadzoru izvršne vlasti i većem fokusu na pružanje usluga u skladu sa interesima birača i poboljšanje demokratske kulture uz veću interakciju između državnih i nedržavnih aktera u izazovima koji utiču na živote građana.

Istraživačke priče mogu biti u formi video ili audio priloga, a na konkursu mogu učestvovati i tekstovi, bilo u štampanoj formi ili objavljeni na portalima medija. Najbolje istraživačke priče biraće komisija, sastavljena od predstavnika-ca projektnog tima.

Poziv za istraživačke priče otvoren je za sve novinare-ke sa teritorije Crne Gore, bez obzira na to da li su u radnom odnosu ili ne i da li su učestvovali na radionicama koje su organizovali VFD i IPFP. Uslov je da novinari mogu objaviti priču u mediju (u kojem je novinar-ka zaposlen-a i-ili sarađuje sa njim). Prijave moraju biti podnesene najkasnije do 31. oktobra 2021., dok je krajnji rok za objavljivanje istraživačkih priča 31.01.2022. godine.

Kandidati mogu prijaviti više prijedloga za istraživačke priče, ali komisija može odbarati najviše dvije priče istog autora.

Izabrane priče biće nagrađene grantovima u vrijednosti od 700 GBP pojedinačno.

„Posebno ohrabrujemo žene, mlade, osobe s invaliditetom i druge brojno manje zastupljene grupe da se prijave“-naveli su.

Za prijavu je neophodno priložiti obrazac sa prijedlogom istraživačke priče i traženim podacima, izjava o radnom odnosu-saradnji sa medijskom kućom koja će priču objaviti i reference sa listom priloga-tekstova koji su autorsko djelo zainteresovanog kandidata.

Rok za prijavu je 31. oktobar 2021. godine do 23:59 časova.

Dokumenta poslati na: [email protected] i naslovom: Prijava za istraživačke priče.

Kancelarija u Crnoj Gori od oktobra 2018. godine realizuje aktivnosti u sklopu projekta “Demokratska inicijativa na zapadnom Balkanu!”, a u skladu sa programskim odrednicama sprovodi trenutno inicijativu „Transparentnost i odgovornost političkih praksi“, čiji je glavni cilj da podrži Državnu revizorsku instituciju (DRI) u poboljšanju sveukupne komunikacije. To uključuje prezentaciju njihovih izvještaja, rezimiranje izvještaja, korišćenje lako čitljivih vizuelnih elemenata i poboljšanje komunikacije sa parlamentom, NVO i medijima. Nakon seta obuka za NVO-e i medije realizovanih u saradnji sa Institutom za poslovnu i finanijsku pismenost (IPFP) , VFD raspisuje javni poziv za istraživačke priče o nalazima izvještaja Državne revizorske institucije Crne Gore.