Javni poziv za članove Savjeta za mlade

Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Tivat  objavljuje Javni poziv za predlaganje članova Savjeta za mlade u opštini Tivat. Na ovaj javni poziv mogu se predložiti kandidati za članove Savjeta za mlade u Opštini Tivat, koji imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji opštine Tivat, i to:

 • kandidate iz reda predstavnika NVO koje sprovode omladinsku politiku predlažu NVO koje sprovode omladinsku politiku i imaju registrovano sjedište u Tivtu (bira se kandidat čija je kandidatura podržana od strane najvećeg broja tih organizacija);
 • kandidate iz reda predstavnika srednjoškolske populacije predlažu srednjoškolske ustanove sa teritorije opštine Tivat, formalne i neformalne omladinske organizacije i pojedinci (biraju se dva kandidata);
 • kandidate iz reda predstavnika studentske populacije predlažu visokoškolske ustanove sa teritorije opštine Tivat, formalne i neformalne omladinske organizacije i pojedinci (biraju se dva kandidata);
 • kandidate iz reda predstavnika Romsko-Egipćanske populacije (u daljem tekstu: RE populacije) predlažu NVO koje se bave pitanjima RE populacije, formalne i neformalne RE organizacije, i pojedinci (bira se jedan kandidat);
 • kandidate iz reda predstavnika osoba sa invaliditetom (u daljem tekstu: OSI) predlažu NVO koje se bave pitanjima OSI, formalne i neformalne OSI organizacije, i pojedinci (bira se jedan kandidat).

 Prijava koju predlagač podnosi na javni poziv sadrži:

 • predlog kandidata uz obrazloženje;
 • biografiju kandidata;
 • potvrdu o prebivalištu kandidata;
 • izjavu o prihvatanju kandidature;
 • potvrdu o srednjoškolskom statusu (za kandidata srednjoškolske populacije),
 • potvrdu o studentskom statusu (za kandidata studentske populacije).

 Savjet za mlade u Opštini Tivat osniva se kao savjetodavno tijelo sa ciljem aktivnog učešća mladih u javnom životu u opštini Tivat, u izradi i praćenju primjene lokalnog akcionog plana za mlade, kao i informisanja mladih o svim pitanjima značajnim za unapređenje njihovog položaja.

Savjet za mlade bira se na period od dvije godine.

Pored članova koji se biraju na osnovu ovog javnog poziva sastav Savjeta čine i po jedan član iz opštinskog organa nadležnog za omladinsku politiku, i iz reda zaposlenih u lokalnoj upravi.

Prijava sa kompletnom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno naznačiti „SAVJET ZA MLADE“, u roku od 14 dana od dana objavljivanja javnog poziva, neposredno na pisarnici Opštine Tivat ili preporučenom poštom na adresu: Opština Tivat, Sekretarijat za društvene djelatnosti, Trg Magnolija 1, Tivat.

Javni poziv se objavljuje na oglasnoj tabli i internet stranici Opštine Tivat, i na lokalnom javnom emiteru.

Informacije u vezi sa javnim pozivom mogu se dobiti svakog radnog dana u periodu od 08 do 15h u Sekretarijatu za društvene djelatnosti (kancelarija broj 16A), i na telefon: (032) 661 – 359.