Javna tribina o oživljavanju sela

U organizaciiji Maslinarskog društva „Boka“ i u partnerstvu sa NVO Nada“ iz Herceg Novog, organizuje Javnu tribinu na temu: „Poljoprivreda, osnova za održiv ekonomski, ekološki i društveni razvoj sela“.

Tribina će se održati u multimedijalnoj sali Opšine u 11, 55 sati.

Cilj je da se upozna šira  javnost o značaju poljoprivrede za život i napredak sela, očuvanje tradicije i specifičnih obilježja Mediterana.

Tribina je dio projekta „Osnažimo poljoprivredu – Oživimo selo“ koji se sprovodi u opštini Tivat, a podržan je kroz Regionalni programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu ReLoaD.

Na tribini će govoriti, sekretar Sekretarijata za turizam i predsuzetništvo, Petar Vujović, predstavnica UNDP i koordinator projekta, Vesna Đukić.

O značaju i nedovoljnoj iskorištenosti potencijala ruralne sredine za ekonomski razvoj i oživljavanje sela govoriće  profesor dr. Milan Marković – Biotehnički fakultet UCG, dr. Ilija Moric – Fakultet za turizam i hotelijerstvo Kotor, Ratko Bataković- predsjednik Mreže za ruralni razvoj Crne Gore.

Zaključci sa tribine i okruglog stola u formi inicijative za formiranje Savjeta za ruralni razvoj i poljoprivredu pri Opštini Tivat, biće upućeni nadležnom sekretarijatu i predsjedniku opštine na razmatranje i stavljanje u proceduru za usvajanje u parlamentu.

Organizatroi su pozvali građane i sve zainzteresovane da učestvuju na tribini i doprinesu diskusiji o značaju i potencijalima poljoprivrede u kontekstu razvoja seoskog područja.