Javna tribina Anime

Anima – Centar za žensko i mirovno obrazovanje Kotor u okviru projekta “U naše ime – Logor Morinj” organizuje drugu javnu tribinu pod nazivom “Pamtimo Logor Morinj”, sutra u 17h u mulitimedijalnoj sali KC “Nikola Đurković” Kotor . Aktivistkinje Anime pozivaju sve zainteresovane da svojim prisustvom daju doprinos procesu suočavanja sa prošlošću u Crnoj Gori i razvoju kulture mira u Kotoru.