Javna rasprava – plaža Pržna

Na osnovu člana 33 stav 3 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list CG“, broj 54/16 i 18/19) Sekretarijat za uređenje prostora obavještava javnost da je predsjednik opštine Tivat, Odlukom broj 01-322/21-570 od 27.07.2021. godine, utvrdio Nacrt Odluke o proglašavanju zaštićenog prirodnog dobra „Plaža Pržna“ i Nacrt Studije revizije zaštićenog područja “Plaža Pržna” i stavio ih na javnu raspravu, sa Programom javne rasprave.

Javna rasprava o Nacrtu Odluke i Nacrtu Studije biće održana u periodu od 27.07.2021. godine do 27.08.2021. godine (30 dana).

Za vrijeme trajanja javne rasprave uvid u Nacrt Odluke i Nacrt Studije je moguće izvršiti:

  • Na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine – opstinativat.me
  • U štampanoj formi u zgradi Opštine Tivat, odnosno u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora, kancelarija broj 5 (I sprat) svakog radnog dana od 08:00 do 11:00h (srijedom od 08:00 do 14:00h).

Okrugli sto o Nacrtu Odluke i Nacrtu Studije održaće se u četvrtak 26.08.2021.godine sa početkom u 11:00h u Domu kulture „Uroš Rautović“ u Radovićima.

Centralna javna rasprava o Nacrtu Odluke i Nacrtu Studije održaće se u četvrtak 26.08.2021.godine sa početkom u 18:00 u administrativnoj zgradi Opštine Tivat – multimedijalna sala.

Iz Sekretarijata pozivaju građane da učestvuju u ovoj javnoj raspravi, daju svoje primjedbe, predloge, mišljenja i sugestije, koje se dostavljaju u pisanoj formi:

  • na adresu Opština Tivat – Sekretarijat za uređenje prostora, Trg magnolija br.1, 85320 Tivat
  • neposredno na pisarnici Opštine Tivat,
  • na e-mail [email protected]