Javna rasprava o Strategiji razvoja turizma u Tivtu do 2024.

U Tivtu 11. novembra počinje javna rasprava o Strategiji razvoja turizma u našoj opštini za period 2010-2024. godina sa Akcionim planom za ovaj period.

Centralna javna rasprava održaće se 27. novembra u 12 sati u Multimedijalnoj sali. Primjedbe i sugestije Sekretarijatu za tureizam i preduzetništvo dostavlaju se do 30. novembra

Nacrt Strategije objavljen je na internet stranici Opštine Tivat.