JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE OPŠTINSKIH PUTEVA

Predsjednik opštine Tivat Odlukom je utvrdio Nacrt Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva i stavio ga na javnu raspravu, te obavezao nadležni Sekretarijat za finansije da shodno Zakonu o lokalnoj samoupravi o Odluci o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova, sprovede javnu raspravu koja će trajati 15 dana, do 31.07.

Nacrt Odluke će se objaviti na sajtu Opštine www.opstinativat.me, u štampanoj formi u samoj zgradi, u prostorijama Sekretarijata kanc. br. 19.

Centralna javna rasprava održaće se u Multimedijalnoj sali Opštine Tivat danas u 12 sati.

Pozivaju se građani, stručne institucije, zainteresovani organi i organizacije, civilni sektro i drugi, da učestvuju u javnoj raspravi.

Primjedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se u pisanoj formi do 31. jula putem pošte na adresu  Opština Tibvat, Trg magnolija 1, na pisarnici i na mail [email protected].

Sekretarijat će razmotriti primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave , nakon čega će sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.