Javna rasprava o Nacrtu Lokalnog akcionog plana za razvoj sistema socijalne zaštite starijih

Javna rasprava o Nacrtu Lokalnog akcionog plana za razvoj sistema socijalne zaštite starijih za period 2019-2022. počela je danas i trajaće narednih 15 dana.

Centralna javna rasprava o ovom dokumentu održaće se 10. septembra u 12 sati u Multimedijalnoj sali Opštine Tivat.

O realizaciji Programa staraće se Sekretarijat za mlade, sport i socijalna pitanja koji poziva sve zainteresovane da daju svoje primjedbe, predloge i sugestije.