Javna rasprava o nacrtu Lokalnog akcionog plana za razvoj sistema socijalne i dječije zaštite

U Tivtu je počela javna rasprava o nacrtu Lokalnog akcionog plana za razvoj sistema socijalne i dječije zaštite za period 2019-2022. godina.

Uvid u nacrt plana može se ostvariti u Sekretarijatu za mlade, sport i socijalna pitanja scvakog radnog dana od 8-11 sati i u na sajtu Opštine Tivat.

Centralna javna rasprava održaće se 3. avgusta u 14 sati u Multimedijalnoj sali. Javna rasprava završava 6. avgusta nakon čega će Sekretarijat sačiniti izvještaj sa prispjelim primjedbama i sugestijama.