Javna rasprava o izmjenama i dopunama Statuta opštine Tivat

Komisija za izradu Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Statuta opštine Tivat utvrdila je program Javne rasprave koja počinje danas i traje do 4. Februara.

Nacrt Odluke je objavljen na internet stranici opštine Tivat a u pisanoj formi dostupan u prostorijama skupštinske službe. Biće dostavljen i svim odbornicima, opštinskim organima, Savjetu za razvoj i zaštitu lokalne samouprave i NVO.

Javna rasprava sa opštinskim organima biće održana u petak 24. Januara u 10 časova sa predstavnicima političkih partija dva sata kasnije. Za utorak, 28. Januar u 10 časova planirana je Javna rasprava sa Savjetom za razvoj i zaštitu lokalne samouprave i u 12 sa predstavnicima nevladinih organizacija.

Centralna Javna rasprava biće održana 30. Januara u 16 časova u multimedijalnoj Sali opštine Tivat. Primjedbe, prijedlozi i sugestije se dostavljaju do 4. Februara, u pisanoj formi na adresu Komisije za izradu Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Statuta opštine Tivat a predaje se na arhivu optine ili elektronskim putem [email protected].

Nakon sprovedene Javne rasprave, komisija će razmotriti sve primjedbe, prijedloge i sugestije učesnika javne rasprave, sačiniti izvještaj i dokument dostaviti Skupštini na dalje razmatranje i odlučivanje.