Izvještaje o stručnom osposobljavanju dostavljati putem mejla

Izvještaje o stručnom osposobljavanju osoba sa stečenim visokim obrazovanjem potrebno je dostavljati putem mejlova koji su dostupni na sajtu Zavoda za zapošljavanje.

Zavod je, kako se navodi u obavještenju objavljenom na sajtu, poštujući preporuke Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti, sproveo neophodne mjere kako bi se obezbijedili uslovi za nesmetanu zaštitu javnog zdravlja i spriječila pojava i širenje koronavirusa.

„Sve zahtjeve sa pratećom dokumentacijom koji se podnose shodno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom u toku trajanja privremenih mjera podnositi putem mejlova koji su dostupni na sajtu ZZZ“, navodi se u saopštenju.

Iz ZZZCG su kazali da će do trajanja privremenih mjera Ministarstva zdravlja obustaviti i izvođenje mjera profesionalne rehabilitacije koje su u toku.

Takođe, kako su dodali, nezaposlene, odnosno zaposlene osobe se neće upućivati u mjere profesionalne rehabilitacije.

„Osobe koje hoće da se prvi put prijave na evidenciju nezaposlenih mogu se obratiti putem mejlova koji su dostupni na sajtu Zavoda. Njima će se dati jasne instrukcije o neophodnoj dokumentaciji, a službenici Zavoda će ih prijavljivati uz neophodnu skeniranu dokumentaciju koja im je prethodno dostavljena mailom“, dodaje se u saopštenju.

Službenici Zavoda će, nakon prestanka privremenih mjera, obaviti uvid u originalnu dokumentaciju.

Nezaposlene osobe kojima su potrebne potvrde mogu se obratiti putem mejlova koji su dostupni na sajtu ZZZ, uz obavezno navođenje svrhe izdavanja potvrda. Skenirane potvrde će se dostavljati, takođe, putem mejla.

Iz ZZZ su naveli da su za potrebe rada u vrijeme trajanja privremenih mjera Ministarstva zdravlja otvorili meilove radi komunikacije sa strankama koji su dostupni na sajtu.