Izrađen plan zaštite Tivatskih solila od požara

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je tokom ove godine izradilo Plan zaštite i spasavanja od požara posebnog rezervata prirode Tivatska Solila uz saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova Direktorata za vanredne situacije Vlade Crne Gore, saopšteno je iz Morskog dobra.

Plan je, kako su objasnili,  izrađen shodno odredbama Zakona o zaštiti prirode, Zakona o zaštiti i spasavanju kao i na osnovu opštinskog Plana zaštite i spasavanja od požara na teritoriji opštine Tivat.

“Izrada i primjena Plana zaštite i spasavanja od požara za rezervat prirode Solila, neophodna je radi postizanja očuvanja rijetkih, prorijeđenih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta, prevashodno ornitofaune i biljnih zajednica koje žive u ovom rezervatu”, ukazali su u Morskom dobru.

Oni su istakli da je, u okviru analize mogućnosti nastajanja i širenja požara u posebnom rezervatu prirode Tivatska solila, uočena je mogućnost brzog širenja požara, nestajanje izvora hrane i staništa za ptice i druge životinje, kao i velika količina produkata sagorjevanja.

“S obzirom da je cijelo područje rezervata prekriveno niskom vegetacijom postoji veliki rizik od požara, međutim dobra strana su prirodne prepreke koje predstavljaju kontrolnu i sigurnu liniju zaštite od požara”, naveli su u Morskom dobru.

Planom je, kako su kazali, data dinamika realizacije aktivnosti i objezbjeđivanje sredstava za zaštitu i spasavanje od požara i izrađen je Priručnik za obuku radnika Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom iz zaštite i spasavanja, te predloženo formiranje tima za evakuaciju, tima za gašenje požara i tima za sanaciju.

“Planom je predviđeno postavljanje tri nadzemna hidranta u okviru rezervata i izgradnja protivpožarnog koridora, a koje Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom planira da realizuje tokom naredne godine”, zaključili su u Morskom dobru.