Izolacija 21 dan – novi protokol

Epidemiološka služba Doma zdravlja Tivat dobila je od Instituta za javno zdravlje novi protokol o postupanju sa oboljelima i kontaktima COVID19 pacijenata.

Kontakti oboljelih osoba se odmah smještaju u samoizolaciju – karantin 21 DAN, po rješenju inspekcije.

Uzorkovanje se vrši ukoliko je kontakt razvio simptome tokom trajanja samoizolacije.

Negativni rezultat ne utiče na trajanje /skraćenje samoizolacije.

Ponovno uzorkovanje pri isteku samoizolacije/karantina vrši se samo za osobe koje su imale simptome a bile negativne na prvom testu.

Samoizolacija se ukida bez testiranja nakon 21 dan za lica koja nisu imala tegobe tokom trajanja samoizolacije.

Za lica koja su imala tegobe tokom trajanja samoizolacije a kod kojih je prvi test bio negativan samoizolacija se ukida po pristizanju drugog negativnog rezultata testa 21 dana trajanja samoizolacije.