cekanje

Izložba Tanje Matković

U sklopu pratećeg prograam festivala Purgatorije, sutra će u galerijskom prostoru komplksa „Buća“ biti otvorena izložba fotografija slikarke Tanje Matković i fotografa Antona Markovića.
Tanja Matković temu čekanja obrađuje kroz pet kompatibilnih priča i 24 fotografije, na kojima je protagonistkinja sama umjetnica.

Igranjem diferentnih uloga žena kroz istoriju i tradiciju prostora u kojem živi i stvara, umjetnica u središte priče, a time i značenja, pozicionira čekanje kao sveprisutnu permanentnu, kontinuiranu radnju – stanje žena u Crnoj Gori, ali i uopšte na Balkanu, odnosno, Mediteranu.
Ekspozicijom radova posvećenih čekanju, umjetnica provocira/inicira reakciju, priželjkuje, čeka.
Izložbu će u 21, 30 otvoriti dr Danilo Vojvodić.