Izlozba otpad u moru

Izložba fotografija otpada u moru

U Institutu za biologiju mora (Univerzitet Crne Gore) otvorena je izložbu fotografija otpada u moru. Fotografije su napravljenje u okviru IPA projekta DeFishGear, a izložba je otvorena u okviru Dana nauke u Crnoj Gori.

Projekat DeFishGear- Derelict Fishing Gear Management System in the Adriatic Sea, u kome je Institut za biologiju mora jedan od partnera, trajao je 3 godine a glavni cilj projekta bio je istraživanje količine otpada u moru, njegovo uklanjanje kao i izrada strategije za upravljanje tom vrstom otpada.
Fotografije su napravljene tokom sprovođenja aktivnosti projekta, od kojih je najvažnije pomenuto ribarenje za otpadom, istraživanje količine otapada i njegovo prikupljanje na morskom dnu, u vodenom stubu, na plažama I na površini mora, kao I mnogobrojne akcije čišćenja obale Crne Gore.
Izložba fotografija biće otvorenado 21. oktobra 2016. godine, a svi zainteresovan I posjetiocimogu je vidjeti svakog radnog dana od 9 do 13 časova.