Izabrani nezavisni procjenjivači za projekte NVO u 2020. godini

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, donijela je Odluku o izboru nezavisnih procjenjivača za bodovanje projekata nevladinih organizacija za 2020. godinu.
Tim dokumentom je određeno da su nezavisni procjenjivači Stoja Popadić, Azra Hrapović i Maja Subotić Medenica. Njihov zadatak je ocjenjivanje projekata, sačinjavanje liste bodovanih projekata i njeno dostavljanje Komisiji za raspodjelu sredstava NVO.
Projekti će biti ocijenjivani na osnovu doprinosa prijavljenog projekta ostvarivanju javnog interesa i ostvarivanju strateških ciljeva u određenoj oblasti, kvaliteta prijavljenog projekta, kapaciteta NVO da realizuje prijavljeni projekat i transparentnosti rada NVO.
U odluci piše da ako sredstva planirana Budžetom opštine za raspodjelu sredstava NVO u 2020 godini ne budu u cijelosti raspodjeljena u prvom konkursu a nezavisni procjenjivači iz nekog razloga ne budu mogli učestvovati u drugoj raspodjeli, Komisija može, zavisno od potrebe, imenovati kandidata koji je zadovoljio kriterijume. Pored izabranih nezavisnih procjenjivača tu su još četiri kandidata – Radoš Mušović, Željko Đukić, Slavica Striković i Marija Milović.