Iz Rusije i Azerbejdžana se može u CG

Na sjednici Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti, kojom je predsjedavao predsjednik Milutin Simović, ažurirana je lista država čiji rezidenti mogu ući u Crnu Goru, tako što će rezidentima Rusije i Azerbejdžana biti dozvoljen ulazak u Crnu Goru bez dodatnih uslova.

Operativni štab za turističku privredu predložio je NKT-u, između ostalog, da Ruska Federacija i Republika Azerbejdžan budu dodate na „zelenu listu“ država čiji rezidenti mogu da ulaze u Crnu Goru bez ostalih uslova, kao i da NKT razmotri dalju liberalizaciju ulaska u Crnu Goru rezidenata država Zapadnog Balkana.

Sagledavajući epidemiološku situaciju u državama našeg okruženja, i naročito pouzdanost i relevantnost dostupnih podataka, kao i potrebe naše turističke privrede i nacionalne interese Crne Gore, Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti je ocijenilo da nema smetnji za liberalizaciju ulaska ruskih i azerbejdžanskih rezidenata, dok je odluka o rezidentima država okruženja prolongirana dok IJZ ne dostavi procjenu epidemiološkog rizika po Crnu Goru, po osnovi liberalizacije ulaska rezidenata zemalja okruženja i to za svaku državu pojedinačno.

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti je analizirajući djelovanje svih segmenata sistema naročito istaklo profesionalan rad i veliko požrtvovanje zaposlenih u domovima za stare i JU Zavod „Komanski most“. Stoga je resornom ministarstvu preporučeno da se zaposlenima u ovim ustanovama dodijeli za vanredne napore jednokratna materijalna naknada.