Iz Komunalnog najavili čišćenje potoka

Iz Službe komunaliji Komunalnog su su najavili ponovno čišćenje i uređene tri velika potoka na području Tivta:  Rosino, Jankova voda – pravac od stare Račice do bivšeg Delfina i potok Seljanovo.

„Taj posao se ogleda u bagerisanju, uklanjanju mulja, komunalnog i gabaritnog otpada jer su, bez obzira na apele i davanje kištri bez naplate, konstatovane velike količine gabaritnog otpada“, rekao je šef Službe Miloš Tripinović.

Radnici te Službe su zajedno sa Službom kosaca nastavili  orezivanje grana sa stabala na području grada, posebno one koje se nale iznad trotoara kako bi izgledalo ljepše i bezbjednije za pješake, a uređena su i školska dvorišta prije početka drugog polugodišta, istakao je Tripinović.

Zajedno sa Službom izgradnje prošlog mjeseca su izgradili 15 novih kontejnerskih mjesta, a obnovljeno je još desetak koji su bili polomljeni i devastirani. Tako da trenutno na području opštine ima 62 uređena kontejnerska mjesta.

U sklopu komunalne higijene nastavljeno je i pranje kontejnesrskih mjesta, a akcenat je na podzemnim kontejnerima, rekao je Tripinović navodeći da će u narednom periodu uslijediti pregledi podzemnih kontejenera kako bi se evidentirali kontejneri kojima je neophodna popravka.