Iz budžeta sufinansiranje planova i programa omladinske politike

Opština Tivat je raspisala Javni poziv za sufinansiranje plana i programa u oblasti omladinske politike a pravo da učestvuju imaju NVO, udruženja ili subjekti omladinske politike registrovani na teritoriji Tivta.

Prijavu za dodjelu sredstava iz budžeta nadležnom Sekretarijatu, u zapečaćenoj koverti, podnosi ovlašteno lice do 12. Februara ove godine. Nakon što nadležni opštinski organ razmotri prijave i predloži Predsjedniku opštine usvajanje Odluke, biće sklopljen ugovor o sufinansiranju.

Više informacija o Javnom pozivu u Sekretarijatu za mlade, sport i socijalna pitanja, mail [email protected] ili telefon 032 661-355.