IVOLEO

Ovo prezime iz Kotora nalazi se u velikom broju notarskih spisa Kotorskoga arhiva. Prema jednom od njih, od 5. svibnja 1720. godine konte Marian Ivoleo imao je kuću na Gurdiću u predjelu sv. Jeronima (a Gordichio, in contrada di San Geronimo) s dućanom u prizemlju.
Podatak iz XVIII. stoljeća govori da su braća Josip i Tripo Ivoleo imali posjed -kuću i zemlju u Tivtu, na Račici. Prilikom podjele imanja 1. srpnja 1711. godine spominje se i kula (torre a Racizza), te bismo sukladno tomu mogli zaključiti da su tu bili i puno ranije. Činu podjele pristupili su prema propisima Kotorskoga statuta (in ordine alla Legge di questa Città): Josipu kao starijemu bratu pripalo je pravo da izvrši podjelu dobara izvan Grada. Braća dijele kulu, magazin rođaka Jeronima, zemljište oko kule prema moru i prema brdu, vinograd uz more, sve do novoga Jeronimovoga počula ( bunara), te oranicu s druge strane kanala s maslinama, voćkama i starim počulom, sve do magazina braće Paskvali. Zanimljivo je da će onaj komu pripadne drugi dio sam otvoriti (druga) vrata na kuli i to u roku tri godine, a u međuvremenu će se služiti postojećim ulazom u kulu. Budući da će jedan od braće dati drugome bratu slobodan prolaz kroz svoj dio do mandraća, ovaj drugi će prvome dozvoliti put do staroga počula. Obje strane će točno podijeliti trošak pregrađivanja kule i imat će svako svoje već postojeće stubište u kuli. Braća dijele i zemlju prema vinogradu dr. Buće (che riguarda la vigna del signor dottor Bucchia); isto tako dijele zemlju pod maslinama i voćkama u Mrčevcu, vlasništvo majke Lucije; također stoji da je brat koji dobije dio kuće, dužan drugoga brata primiti u svoju kuću za vrijeme berbe maslina.
U predjelu Račice imala je imanje Marija Glavati, koje je prodano Antonu Dragu 1710. godine.

Anita Mažibradić- „Tivat kroz stoljeća- mjesto kmetova i gospodara“, Donja Lastva 2015.
(projekat Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore, finansiran od Fonda za zaštitu i ostvarivanje prava manjina Crne Gore)