Ivan Ševaljević: „Kružni tokovi su pripadajući dio bulevara“

Izgradnjom kružnih tokova u Tivtu biće pospješena efikasnost saobraćaja za građane i turiste, a Tivat postati još bolja turistička destinacija. Aktivni smo učesnici u njihovoj izgradnji a nadam se i kasnije u izgradnji bulevara “, kazao je prilikom gostovanja u emisiji Radio suncobran Radio Tivta direktor firme GPC doo iz Podgorica, koja je obrađivač projektne dokumentacije za izgradnju glavnog bulevara kroz Tivat, Ivan Ševaljević.

Kako kaže, projekat smatra izuzetnim prvenstveno za razvoj grada kao i cijele crnogorske obale zato što je infrastrukturni problem saobraćaja jedan od najvećih problema primorja uopšte kao i cijele Crne Gore.

Prije izrade samog projekta kao i za svaki koji se radi u urbanoj sredini, mi smo dobili odgovarajuće uslove nadležnih institucija kao i projektni zadatak od nadležnih organa opštine kojim smo u određenim dijelovima bili limitirani i samim tim date su nam smjernice prema kojima se treba raditi glavni projekat bulevara samim tim i ovih kružnih tokova koji su pripadajući dio tog bulevara. Ovo čemu mi svjedočimo, završetku ta tri kružna toka, je praktično u rekordnom vremenu. Dosta radimo infrastrukturu po Crnoj Gori i regionu i mogu sa sigurnošću da kažem da je od dana raspisivanja tendera odnosno izbora nas kao projektanata do sada, završetka ovih kružnih tokova, sve završeno u rekordnom roku”, ocijenio je Ševaljević i odgovorio na brojne spekulacije o tome da se kasni, zašto se kasni, da li su neke stvari mogle biti predviđene.

Mislim da bi mišljenje o tome trebala da da struka a ne ljudi koji nisu iz ove branše a evo ja koji se time bavim, sa sigurnošću mogu da tvrdim da je ovo jedan od projekata koji je završen u rekordnom roku u svim dijelovima – od projektovanja, revizije, izbora izvođača do odabira nadzora i kasnije do završetka ova tri kružna toka. Nadam se da će tako isto da bude i sa završetkom preostalog dijela bulevara koji spaja ove kružne tokove u dužini od 4,2 kilometra”.

Komentarišući primjedbe na društvenim mrežama da neke stvari nisu urađene kako treba a kružni tokovi komplikovani, Ševaljević, koji pažljivo sve prati, tvrdi da nije nije vidio niti čuo takve komentare od kolega. Ponovio je da su kružni tokovi samo dio budućeg bulevara i ne trebaju se posmatrati kao tačkasti objekti koji će takvi ostati i da se ništa dalje neće raditi.

“Mi sada imamo kružne tokove sa po dvije ulazne trake po smjeru a imamo saobraćajnicu koja je ostala kao magistrala sa dvije trake, logično je onda da postoje određene zone u kojima su neke stvari malo nelogične. Ali, zašto je to tako? Upravo zbog te fazne izgradnje koja je bila neophodna zbog odvijanje normalnog života u Tivtu za vrijeme turističke sezone. Na žalost, svjesni smo da je ova situacija oko korone prolongirala neke stvari, neke usporila ali, sa druge strane omogućila je da se ovakvi infrastukturni projekti završe bez prevelikih problema u saobraćajnom smislu. Suština je da je razmišljanje ljudi iz gradske uprave i nas projektanata da se upravo ovaj projekat od 4,2 kilometra bulevara podijeli po fazama da bi se te faze mogle završavati u realnom vremenu i u vremenu koje bi najmanje štetilo građanima Tivta i turistima”.

Prema projektu, ukupna dužina bulevara, od uklapanja u bulevar koji treba da gradi Uprava za saobraćaj na magistrali N2 (izvan gradske cjeline Tivta), od aerodroma do kraja Seljanova je 4,2km, širine 18 m ukupno sa po dvije vozne trake po smjeru (po 3,2m), razdjelnim ostrvom od 1 metar i po dvije pješačko biciklističke staze od po 2 metra. Na pojedinim dijelovima, gdje je neophodno, će biti šire od 18 metara a primjer je skretanje za autobusku stanicu.

Ono što će sigurno ubrzati saobraćaj u Tivtu je to što će sada imati dvije vozne trake po smjeru a neće biti dozvoljena lijeva skretanja, da se zauzimaju lijeve trake. To znači da će dvije trake biti apsolutno prohodne za tranzitni saobraćaj. Postoje pitanja zašto se radio kružni tok na Seljanovu kada je bila predviđena četverokraka raskrsnica. Upravi zato što je bilo predviđeno da se od Tripovića i od Mažine dozvole lijeva skretanja ka gradu i ka aerodromu. Budućim projektom bulevara će to biti zabranjeno upravo zbog tih konfliktnih tačaka prvenstveno bezbijednosti saobraćaja jer imamo kružni tok koji je jako blizu toj raskrsnici, odnosno Eko pumpi. Vozila će biti usmjeravana na kružni tok na Seljanovu”, objasnio je Ševaljević dodavši da su takva i svjetska rješenja te da se ljudi vrlo brzo naviknu.

Svjedoci smi velikih gužvi na raskrsnicama i to ne samo u sezoni, u smjeru od Kotora ka Tivtu, centru i ka Porto Montenegru. Svi ti zastoji saobraćaja su prvenstveno zbog lijevih skretanja iz smjera Kotora ka Tivtu. Ovakvim projektom bulevara je upravo urađeno to da se izbjegnu, maksimalno moguće, lijeva skretanja koja bi zatvarala bilo koji od ove dvije vozne trake”.

Prema riječima inžinjera Ševaljevića isto pravilo će važiti i za smjer od Tivta ka aerodromu ali napominje da je taj pravac i pri najvećim gužvama mnogo manje opterećen. Znajući da nije lako, on je apelovao na naše sugrađane da budu strpljivi. Nedostatak komoditeta je u funkciji poboljšanja uslova i mnogo lakšeg funkcionisanja i protoka saobraćaja.

Htio bih da zahvalim na izuzetnoj saradnji od predsjednika opštine do njegovog saradnika kao što je Slobodan Gredo na izuzetnoj posvećenosti da se ovaj projekat, od početka dokraja, završi u rekordnom roku. Imali smo izuzetnu komunikaciju i nadam se da ćemo takvu komunikaciju imati i dokraja ovoga projekta i svi zajedno svjedočiti tome da će Tivat uskoro imati saobraćajnicu koja će biti na svjetskom nivou”, zaključio je direktor firme GPC doo iz Podgorica, koja je obrađivač projektne dokumentacije za izgradnju glavnog bulevara kroz Tivat, Ivan Ševaljević.