Istraživanje: Raste broj građana koji poštuju mjere

Raste broj građana koji nose maske kao i broj građana koji izbjegavaju kućne posjete, ali i fizički kontakt s najbližima, pokazalo je istraživanje agencije Ipsos, urađeno za potrebe UNICEF-a.

U odnosu na oktobar, porastao je broj građana koji nose maske u zatvorenom (sa 81% na 86%) i na otvorenom prostoru (sa 51% na 57%), kao i broj građana koji izbjegavaju kućne posjete (sa 80% na 86%) i fizički kontakt s najbližima (sa 47% na 54%), navodi se u istraživanju.

„Raduje nas da raste broj građana koji poštuju mjere #DistancaRukeMaska. Nije teško poštovati ove tri mjere i time sačuvati svoj život, kao i živote najbližih i zaštititi druge ljude. Ujedinimo se u borbi protiv koronavirusa, jer samo svi zajedno možemo pobijediti ovaj virus“, poručuje Mihaela Bauer, zamjenica šefa predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori.

Većina građana podržava primjenu mjera distanca, ruke, maska radi sprečavanja širenja koronavirusa.

Držanje odstojanja od sagovornika podržava 97% građana, dok je 89% za nošenje maski u zatvorenom prostoru, a kako je istraživanje pokazalo, dvije trećine (65%) podržava i nošenje maski na otvorenom prostoru.

„Ovo istraživanje pokazuje da se ljudi navikavaju na promjene kroz koje mogu smanjiti rizik po njih i njihove porodice – kroz primjenu mjera #DistancaRukeMaska. Sada kad smo oformili ove nove navike, vjerujem da će biti lako da nastavimo da ih primjenjujemo koliko god bude trebalo kako bi smo bili bezbjedni“, poručila je britanska ambasadorka u Crnoj Gori Karen Medoks.

Skoro svi građani koji podržavaju nošenje maske u zatvorenom prostoru to i sprovode (njih 92%), a pri tome većina njih (84%) vodi računa i da drži odstojanje od sagovornika. Takođe, među građanima koji podržavaju nošenje maske u zatvorenom prostoru, tri petine (60%) nosi masku i na otvorenom prostoru.

„Rast broja građana koji primjenjuju mjere #DistancaRukeMaska odlična je vijest za svakog stanovnika Crne Gore, jer to znači usporavanje širenja koronavirusa, manji pritisak na zdravstveni sistem, pa time i bolje mogućnosti zdravstvenih radnika da pruže kvalitetnu i pravovremenu pomoć svakom oboljelom“, poručuje Vladimir Raičević, direktor istraživačke agencije Ipsos u Crnoj Gori.

Nacionalno reprezentativni uzorak za ovo istraživanje sastoji se od 807 građana koji imaju 18 i više godina.

Prikupljanje podataka obavljeno je kroz telefonsko istraživanje, s upitnikom prosječne dužine od 10 minuta, u periodu od 15. do 18. decembra tekuće godine.